Styczniowe spotkanie Ligi Starożytniczej

W minioną sobotę (6.01.) odbyło się kolejne spotkanie Ligi Starożytniczej, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu uczniów Zespołu Katolickich. Temat wykładu brzmiał: „Echo. Bogowie, głosy i technologia”, a wygłosił go p. dr hab. Dariusz Brzostek, prof. UMK.

Prowadzący rozpoczął swoje wystąpienie od przywołania różnych wersji mitu o nimfie Echo, jakie funkcjonowały w świecie starożytnym, a następnie przeszedł do prezentacji, jak zjawisko powtarzania dźwięków funkcjonuje współcześnie. Mitologiczna opowieść stała się metaforą efektów akustycznych. Echo jako efekt akustyczny wykorzystywano już w teatrze antycznym, a obecnie pojawia się obok teatru także w muzyce czy filmie. Jako jeden z najciekawszych przykładów prof. Brzostek zaprezentował eksperyment Alvina Luciera. Muzyk nagrał bardzo prosty, recytowany tekst, który wielokrotnie odtwarzany przestał być głosem, a stał się zbiorem dźwięków muzyki.
Połączenie kultury antycznej ze współczesnymi technologiami wykorzystywanymi w sztuce, by wpływać na odbiorcę, było niezwykle interesujące zarówno dla młodzieży, jak i opiekunów: PP. Anny Waśkiewicz, Agnieszki Szabłowskiej, Pauliny Stężewskiej, Małgorzaty Jaskólskiej, Andrzeja Przybylskiego oraz Angeliki Szumińskiej.

Po zakończonym wykładzie młodzież rozwiązywała test. Liczymy, że wyniki będą satysfakcjonujące.

A. Szumińska

Skip to content