Podsumowanie akcji “Góra Grosza”

Nasza szkoła w tym roku szkolnym przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji ,,Góra Grosza”, która polegała na zbieraniu ,,groszaków”, a więc monet o najmniejszych nominałach (1 gr, 2 gr, 5 gr). Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie ,,Nasz Dom”, które w swoich działaniach zakłada pomoc dziecku znajdującemu się w trudnej sytuacji rodzinnej.

Celem akcji „Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz opracowanie programów, które pozwolą dzieciom spokojnie dorastać.

Akcja w naszej szkole trwała w okresie 27.11.2017r. – 02.01.2018r. w świetlicach szkolnych oraz podczas zbiórek prowadzonych przez Szkolne Koło Wolontariatu. Koordynatorami akcji byli: p. Paulina Iwańska, p. Sandra Iwańska oraz p. Jakub Zemlak.

Po zliczeniu wszystkich groszy okazało się, iż podczas całej zbiórki udało nam się zebrać 28 kg groszy, co stanowi kwotę 288 zł 76 gr.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, pracownikom oraz uczniom szkoły za zaangażowanie się w akcję. Szczególne podziękowania należą się uczniom: Natalii Deskiewicz (kl. I C LO) oraz Franciszkowi Kłopotowskiemu (kl. 4c SP), którzy zgromadzili największą liczbę groszy.

Jakub Zemlak

Skip to content