Odrestaurowane drzwi tabernakulum w szkolnej kaplicy

Jeszcze w starym 2017 roku, przed Świętami Bożego Narodzenia z kaplicy szkolnej, po 17 latach od początku jej istnienia, do renowacji oddane zostały drzwiczki do tabernakulum, miejsca przechowywania Ciała Chrystusa. Przy odnowieniu drzwiczek została wykonana i wymieniona specjalna chromoniklowa blacha, która po wielu latach uległa zniszczeniu i wytarciu. Nad całością prac renowacyjnych czuwał ks. mgr lic. Zbigniew Łukasik, dyrektor Muzeum Diecezjalnego we Włocławku, za co składamy Księdzu serdeczne podziękowania.

Zgodnie z zapisami Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego, przyjętego przez Konferencję Episkopatu Polski, i potwierdzonego przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Dekretem z dnia 6 listopada 2003 r. (Prot. 1617/03/L) “Tabernakulum winno być zwykle jedno, nieruchome, mocne i nieprzezroczyste. Ma ono być tak zamknięte, aby wykluczało niebezpieczeństwo profanacji (…) Według przyjętego zwyczaju przed tabernakulum winna nieustannie płonąć lampka, podsycana olejem lub woskiem, aby wskazywała na obecność Chrystusa i pobudzała do Jego czci”. 

Z radością informujemy, że już w najbliższy poniedziałek będzie można zobaczyć nowo zamontowane drzwi przechowywania Najświętszego Sakramentu.

Magdalena Gutral

Skip to content