Ks. mgr lic. Jacek Buta – doktorem teologii

Dnia 12 stycznia o godz. 12.00 w budynku Kampusu UKSW w Warszawie miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr lic. Jacka Buty pt.: „Ewangeliczne obrazy Jezusa w podręcznikach do nauczania religii w gimnazjach”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Piotra Tomasika.  Recenzentami dysertacji zostali: ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski i ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek.

Świadkami tego wydarzenia byli: ks. bp Bronisław Dembowski, Rodzice, ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz, ks. prof. dr hab. Wojciech Frątczak, ks. dr Marcin Idzikowski, ks. dr Jacek Kędzierski, ks. mgr lic. Marcin Lewandowski oraz licznie przybyłe grono przyjaciół Księdza Jacka Buty.

Jak mówił podczas prezentacji swojej rozprawy ks. Jacek, pisząc pracę doktorską, jednocześnie prowadził lekcje religii w jednej z warszawskich szkół. Obecnie katechizuje młodzież naszej szkoły i pełni funkcje zastępcy dyrektora Wydziału Katechetycznego we Włocławku.

Ks. Jacek Buta 12 stycznia 2018 r. uzyskał tytuł doktora teologii w zakresie katechetyki.

Księdzu Doktorowi Jackowi serdecznie gratulujemy!

Ks. Jacek Kędzierski

Skip to content