Bezpieczeństwo, ład i porządek publiczny

W ubiegłym tygodniu, to jest we wtorek 09 stycznia 2018 roku, trójka naszych licealistów : Aleksandra Lewandowska, Aleksandra Łącka i Jakub Oleradzki uczestniczyła w II etapie VIII Kujawsko – Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pt. „ Bezpieczny i przyjazny region”, który odbył się w budynku Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. W zmaganiach uczestniczyło 110 uczestników z całego województwa, którzy zakwalifikowali się z I etapu.

Olimpiada ma na celu pobudzić młodych ludzi do podejmowania działań związanych z bezpieczeństwem w ich środowiskach lokalnych. Uczestnicy przedmiotowego przedsięwzięcia w głównej mierze powinni wykazać się wiedzą z zakresu ogólnych przepisów dotyczących ładu i porządku publicznego, ale również powinni posiadać wiedzę dotyczącą lokalnych norm prawnych.

Krzysztof Łodygowski

Skip to content