Nauczycielki ZSK uczestniczyły w Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym Programu Erasmus+

12 stycznia 2018 r. odbył się w Warszawie na PGE Narodowym Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus +, w którym uczestniczyły nauczycielki Długosza: p. Angelika Szumińska, p. Klaudia Majewska- Rybacka, p. Małgorzata Pierścińska i p. Anna Waśkiewicz.

Program Erasmus + to program Unii Europejskiej dotyczący edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Zaplanowany jest na 7 lat, od roku 2014 do 2020 i jest szansą na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych dla nauczycieli i pracowników, na możliwość poznania innych krajów europejskich przez uczniów i nauczycieli, nawiązanie współpracy z innymi szkołami w całej Europie, a przede wszystkim zwiększenie motywacji do nauki i wzmocnienie umiejętności społecznyc

Udział w tym wydarzeniu był okazją do szczegółowego zapoznania się z ideą programu poprzez wysłuchanie specjalistów zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Brałyśmy udział w panelach dotyczących projektów mobilności w sektorze edukacji szkolnej, mobilności młodzieży i osób pracujących z młodzieżą oraz projektów współpracy szkół. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza przybliży nas do stworzenia wkrótce udanego projektu współpracy z młodzieżą z zagranicy.
Dodajmy, że oczekujemy na rozpatrzenie złożonego wniosku o sfinansowanie projektu „Mobilność kadry”.

A. Waśkiewicz

Skip to content