Publiczne Liceum w ZSK im. ks. Jana Długosza obroniło tytuł “Brązowej szkoły”

Z radością informujemy, że nasze liceum po raz kolejny znalazło się w prestiżowym Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektywy. Tegoroczna edycja, jubileuszowa, to już dwudzieste zestawienie najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce.

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2017 r. zdawało co najmniej 12 osób oraz w których średnie wyniki z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym wyniosły nie mniej niż 0,75 średniej krajowej. Główne wskaźniki zestawienia unormowano do 100, przy czym 100 otrzymała najlepsza szkoła, a wyniki pozostałych szkół są odniesieniem do tej wartości. Kryteria, jakie brała pod uwagę Kapituła Rankingu to: sukcesy w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%).

Publiczne Liceum im. ks. Jana Długosza uzyskało wskaźnik 40.19, co daje szkole 455. miejsce i tytuł “Brązowej Szkoły 2018”. Jak podają “Perspektywy”: “ Dla najlepszych polskich liceów i techników wprowadzone zostały specjalne tytuły i wyróżnienia graficzne w kształcie szkolnych tarcz, będące potwierdzeniem wysokiej jakości pracy tych szkół. Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego XX Rankingu Liceów i Techników jest dla każdej szkoły zasłużonym powodem do dumy“. Zgodnie z przyjętym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy zasadami tytuł “Złotej Szkoły” przysługuje tym, które zajęły miejsce od 1 do 100, “Srebrnej Szkoły” – tym, które zajęły miejsce od 101 do 300, natomiast  tytuł “Brązowej Szkoły” nadano tym szkołom, które zajęły miejsca od 301 do 500.

Nasza – “Brązowa Szkoła” –  w województwie kujawsko- pomorskim zajmuje 20. miejsce.  (tuż za III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej we Włocławku). W mieście jesteśmy na miejscu 3.  – za I Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Kujawskiej, które uzyskało wskaźnik 51,22 , zajmując 135. miejsce w kraju i III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej, które ze wskaźnikiem  41.01 zajęło miejsce 404.

Warto spojrzeć, jak to wyglądało w poprzednich edycjach. W r. 2017 LZK zajmowało także 1. miejsce w mieście, 4. w województwie i 111. w kraju, LMK – 2. miejsce w mieście, 15. w województwie i 385. w kraju, a Długosz – 3. miejsce w mieście, 16. w województwie i 406 w kraju. W roku 2016 natomiast wyniki wyglądały następująco: LZK – 1. miejsce w mieście, 4. w województwie i 111. w kraju, LMK-  2. miejsce w mieście, 12. w województwie i 298. w kraju, a Zespół Szkół Katolickich zajął wówczas także 3. miejsce we Włocławku, a 18. w województwie i 384. miejsce w Polsce.

Bardzo się cieszymy z uzyskanego wyniku. Jest on efektem ciężkiej pracy zarówno nauczycieli, jak i ambitnych uczniów. Jednocześnie jesteśmy świadomi, że stawia to przed nami wyzwanie, by pracować jeszcze lepiej.

 

 

 

 

Skip to content