Zaproszenie na opłatkowo-noworoczne spotkanie pracowników oświaty w Licheniu

Serdecznie zapraszamy Nauczycieli, Wychowawców, Katechetów oraz Pracowników Oświaty wraz z Rodzinami i Przyjaciółmi na spotkanie opłatkowo-noworoczne, które odbędzie się w niedzielę (21 stycznia br.) w Licheniu. Rozpocznie się ono Mszą św. w bazylice licheńskiej o godz. 12.00, a o 13.30 spotkamy się przy świątecznym stole w Domu Pielgrzyma „Arka”.

Szczegółowy plan wyjazdu przedstawia się następująco:

9.30 – wyjazd autokaru z Włocławka (zbiórka przy Hotelu Kujawy),
ok. 11.00 – przyjazd do Lichenia
12.00 – Msza Św. w  Bazylice Licheńskiej.
13.30 -15.00 – spotkanie opłatkowe w Domu Pielgrzyma „Arka” (w tym słodki poczęstunek).
15.00-16.30  czas wolny.
16.30 – wyjazd do Włocławka

Uczestnicy wyjazdu i spotkania nie pokrywają żadnych kosztów.

Zgłoszenia: sms-em na nr  603 090 888

Prosimy o potwierdzanie udziału w związku z koniecznością podania liczby osób uczestniczących w spotkaniu opłatkowym w Domu Pielgrzyma „Arka’.

Osoby spoza Włocławka, niekorzystające z przejazdu autokarem, również są proszone o potwierdzenie swojej obecności na spotkaniu.

Na prośbę ks. Andrzeja Tomalaka

Skip to content