Spotkanie z pracownikiem Straży Miejskiej na temat przemocy i zachowań agresywnych

W piątek 19 stycznia 2018 roku odbyły się spotkania dla uczniów klas 5a,5b,6a,7a i 7b Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku z przedstawicielem Straży Miejskiej panią mgr Martą Świątkowską. Temat spotkania  dotyczył zjawiska przemocy  i zachowań agresywnych. Pani Strażnik w sposób szczegółowy omówiła zjawisko przemocy i  agresji. Odniosła się do form i elementów w/w zjawisk. Dużo uwagi poświęciła skutkom przemocy i agresji oraz charakterystyce sprawców. Prelegentka przedstawiła także sposoby na przemoc i agresję. Swoją prelekcję poparła przykładami. Uczniowie mieli okazję włączyć się w konstruktywną dyskusję. Zagadnienia omówione  podczas spotkania wpisują się w realizację zadań profilaktycznych szkoły.

Bożena Sobierajska – organizator spotkania

 

Skip to content