Lajk, hejt i globalna wioska – jak odnaleźć się w internetowym świecie?

23 stycznia uczniowie klas IA, IB, IC i II A liceum oraz gimnazjaliści z klas IIa i IIId uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w ramach programu “Lekcja w kinie”. Spotkanie to miało miejsce w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku, a poświęcone było przede wszystkim współczesnym mediom. Jego temat brzmiał: “Lajk, hejt i globalna wioska – jak odnaleźć się w internetowym świecie?”. Opiekę nad uczniami sprawowali:pp. Lidia Wiśniewska, Irena Jarząbkowska, Sylwia Pietrzak, Maciej Ziółkowski i Angelika Szumińska.

Zajęcia składały się z dwóch części: prelekcji i filmu nawiązującego do podejmowanego tematu. W pierwszej części przedstawiono krótką historię Internetu oraz najczęściej używanych aplikacji. Następnie zostały zaprezentowane zagrożenia oraz korzyści, jakie można uzyskać dzięki Internetowi. Wszystko zostało poparte przykładami z filmów, programów informacyjnych czy mediów społecznościowych. Zwrócono uwagę m.in. na to, że ogromnym udogodnieniem dla współczesnego człowieka jest Wikipedia, jednakże fakt, iż tworzą ją sami użytkownicy, niesie z sobą niebezpieczeństwo zamieszczania w niej nierzetelnych informacji. Zatrzymano się także na dość powszechnym ostatnio problemie fake newsa, czyli rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji. Wskazano, że jest to powodem spadku zaufania nie tylko wobec mediów i dziennikarzy, ale także ludzi wobec siebie nawzajem. Sporo uwagi pani prowadząca zajęcia poświęciła blogerom i youtuberom. Zauważyła, że -według przeprowadzonych badań-cieszą się ogromnym autorytetem wśród młodzieży, choć tak naprawdę najczęściej nie wiadomo, kim są i czy ich działaniami nie kieruje jakaś konkretna firma. Bardzo ważną i niebezpieczna kwestią jest hejt. Na przykładzie z życia szkolnego ukazano, jak niesprawiedliwe i krzywdzące mogą być opinie o innych. Hejterzy, komentując czyjś wygląd czy zachowanie, najczęściej w ten sposób dają upust swoim frustracjom czy kompleksom. Powinni jednak pamiętać, że nie są tak do końca anonimowi, cyberprzemoc jest łatwa do wytropienia.

Obok powyższych zagrożeń zostały wyeksponowane dobre strony Internetu. Podkreślono przede wszystkim możliwość pozyskiwania informacji, organizowania pomocy dla potrzebujących oraz realizowania ciekawych projektów. Podsumowano wszystko jasnym stwierdzeniem, że to od każdego z nas zależy, jak wykorzystamy Internet.

W drugiej części zajęć uczniowie mieli okazje zobaczyć film “Życie to jest to”, koncentrujący się wokół tego, co jest właściwą wartością. Bohater ulega wypadkowi, a wszyscy dookoła myślą o tym, jak na tym zdarzeniu i wywołanej przez nie sensacji zarobić. Nawet on sam ulega żądzy pieniądza. Dla jego bliskich ważniejszy jednak jest on sam – jako mąż i ojciec.

Zajęcia, których organizatorem było Centrum Edukacji Filmowej,  były bardzo wartościowe. Pomogły uzmysłowić wiele istotnych problemów współczesnego świata.

A. Szumińska

Skip to content