CARPE LATINA w naszej szkole

Przedstawimy się.  Jesteśmy Carpe Latina- czwórka przyjaciół z ,,Długosza” – Aleksandra Łącka, Aleksandra Pikulska, Patryk Ziółkowski i Adam Piętowski. Chodzimy do różnych klas licealnych. Działamy w ramach platformy Zwolnieni z Teorii, dzięki której każdy może zrealizować własny projekt społeczny. Jednocześnie, ucząc się dla siebie w praktyce, działamy na rzecz innych.  Nasz projekt skierowany jest przede wszystkim do młodzieży, ale udział w nim mogą wziąć wszystkie grupy wiekowe.
O co właściwie chodzi? Nasz projekt ma pomóc w poznaniu kultury antycznej oraz przybliżyć język łaciński, który z biegiem czasu zanika coraz bardziej. Zdecydowaliśmy się na taki temat naszej inicjatywy, ponieważ uważamy, że wzorce i wartości wywodzące się z dziejów starożytnych Greków i Rzymian mają wielkie znaczenie i nadal są aktualne. Kultura europejska zbudowana jest właśnie na tym fundamencie. Nasz projekt ma na celu propagowanie i przekazywanie tych idei, tak by nie zanikły. Zresztą od pewnego czasu można zauważyć naszą działalność na Facebooku, gdzie prowadzimy stronę z sentencjami łacińskimi na co dzień. Chcemy jednak zorganizować kilka spotkań związanych właśnie z antykiem. Poprowadzimy wykłady, podczas których będziemy mówić o ciekawostkach ze świata antycznego, twórcach i ich dziełach oraz ich interpretacji, o języku łacińskim… Jednak więcej informacji na ten temat wkrótce na naszej stronie na Facebooku- Carpe Latina

Aleksandra Pikulska

Skip to content