Dzień Babci i Dziadka w grupie Biedronek.

Dnia 23 stycznia 2018 roku w Katolickim Przedszkolu „Pod Aniołem Stróżem”  odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowana przez grupę Biedronki (dzieci pięcioletnie i sześcioletnie). Zaproszeni wcześniej dziadkowie  przybyli, aby obejrzeć występy swoich wnucząt, wysłuchać życzeń, a także spędzić miło czas ze swoimi pociechami.

Dzieci wraz z wychowawcami grupy przygotowały z tej okazji przedstawienie. Biedronki wcieliły się w rolę babci, dziadka oraz wnucząt. Sztuka przedstawiona przez małych aktorów zawierała m.in. humorystyczny dialog między młodym a starszym pokoleniem, śpiew, tańce grupowe oraz wiele życzeń składanych przez każde dziecko. Można stwierdzić, że przedstawienie przyczyniło się również do wzruszeń przybyłych gości.

Cała uroczystość pozwoliła osiągnąć cel, którym było kształtowanie poczucia przywiązania do własnej rodziny, okazywaniu szacunku i wdzięczności swoim dziadkom za okazaną pomoc w ich wychowywaniu oraz uwrażliwienie dzieci na różne formy artystyczne.

Uwieńczeniem tego niezwykłego spotkania był tort, odśpiewanie przez dzieci „Sto lat” i wręczenie każdej babci i każdemu dziadkowi własnoręcznie przygotowanego upominku przez każde dziecko. Na zakończenie odbył się słodki poczęstunek, zorganizowany głównie przez rodziców, podczas którego dziadkowie spędzili miłe chwile ze swoimi wnuczętami.

Dzieci z wielką starannością brały udział w przedstawieniu, i były szczęśliwe mogąc zaprosić wszystkich dziadków do miejsca, w którym spędzają wiele czasu. Świadczy to o ich bardzo dobrych relacjach z dziadkami, bo przecież „dziadkowie i wnuki tworzą krąg najlepszego porozumienia”(Dona Rose).

Anna Szczerbiak

Skip to content