XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej w Długoszu – dzień 1

We wtorek, 30 stycznia 2018 r. rozpoczęły się tegoroczne, organizowane w Długoszu od szesnastu lat, Dni Kultury Chrześcijańskiej, które swoim patronatem objął Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering. Bohaterami Dni są dwaj święci: św. Brat Albert oraz św. Maksymilian Maria Kolbe. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup wyraził przekonanie, „iż przykład życia św. Brata Alberta, którego wspominaliśmy w ubiegłym roku, jak i świadectwo miłości bliźniego, które ukazał pochodzący z naszej diecezji św. Maksymilian, pomogą młodzieży odnaleźć właściwe wzorce do naśladowania oraz wartości, na których trzeba budować nasze życie”.

Dzień pierwszy- wtorek, 30 stycznia 2018 r.

W pierwszym dniu, poświęconym św. Bratu Albertowi, uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza uczestniczyli w Gali podsumowującej konkursy poświęcone św. Bratu Albertowi, ogłoszone na początku października 2017 r.

Galę i jednocześnie XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej po odśpiewaniu szkolnego hymnu uroczyście otworzył dyrektor szkoły ks. dr Jacek Kędzierski. Następnie powitał w naszym gronie siostrę Dominikę – albertynkę, która w ciekawej prezentacji przybliżyła postać świętego, a także działalność zgromadzenia albertynek we Włocławku i realizację charyzmatu św. Brata Alberta. Po tym poruszającym świadectwie dobra i troski o najuboższych, nadeszła chwila, by podsumować konkursy  związane ze świętym i jego działalnością. Na początku poznaliśmy klasę gimnazjalną, która wykonała najciekawszą prezentację multimedialną o św. Bracie Albercie. Wicedyrektor Sławomira Lewandowska do pokazania dwóch najciekawszych, zwycięskich prezentacji  zaprosiła przedstawicieli klas II a oraz II d. Drugie miejsce zajęły ex aequo klasa III e i II b, a trzecie miejsce zdobyła klasa II c. Konkurs miał na celu nie tylko przybliżenie postaci świętego, ale także kształcenie umiejętności multimedialnych gimnazjalistów.

Ważnym konkursem był ten na akcję charytatywną, który podsumowali p. Sandra Iwańska i p. Jakub Zemlak. Rok 2017 stanowił idealną okazję do odkrycia na nowo charyzmatu apostoła ubogich. W roku poświęconym jego osobie miały miejsce specjalne wydarzenia kulturalne, pielgrzymki do miejsc związanych z jego postacią, ale przede wszystkim podjęto szereg inicjatyw propagujących pomoc ludziom potrzebującym. Egzemplifikację wspomnianych działań stanowił niewątpliwie zorganizowany w naszej szkole ,,Wielki konkurs Świętego Brata Alberta”, który zachęcał naszą społeczność szkolną do podjęcia inicjatywy charytatywnej na rzecz osób potrzebujących. Konkurs skierowany był do uczniów wszystkich klas gimnazjum, liceum oraz chętnych klas szkoły podstawowej Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza. Zadaniem każdej klasy było przeprowadzenie wspólnej akcji charytatywnej, która mogła mieć charakter jednorazowy lub cykliczny i miała być  skierowana do osób potrzebujących pomocy czy wsparcia nie tylko materialnego. Czas jego trwania obejmował okres od 9 października do 22 grudnia 2017 roku. Konkurs ten miał na celu m.in. 

 • Propagowanie wśród dzieci i młodzieży wolontariatu oraz działalności charytatywnej;
 • Zaangażowanie jak największej liczby uczniów ZSK im. Ks. Jana Długosza w bezinteresowna działalność na rzecz innych osób;
 • Przybliżenie postaci i uczczenie Roku świętego Brata Alberta;
 • Kształtowanie postaw altruistycznych.

Udział w ,,Wielkim Konkursie Św. Brata Alberta” wzięły niemalże wszystkie klasy naszej szkoły. Zwyciężyła klasa II b gimnazjum, która postanowiła sprawić niespodziankę podopiecznym Domu Dziecka Caritas Diecezji Włocławskiej przy ul. Leśnej oraz Rodzinnego Domu Dziecka we Włocławku, organizując wspólne wyjście do ,,Centrum Zabaw RIO”. Wcześniej przeprowadzono w klasie składkę, a pieniądze przeznaczono na bilety wstępu oraz poczęstunek dla dzieci. Uczniowie sami opowiedzieli, jaką radość sprawiła im zabawa z dziećmi z domu dziecka. Drugie miejsce zajęli uczniowie klasy I A liceum, którzy zorganizowali wyjście do Domu Opieki Społecznej we Włocławku, gdzie zaprezentowali podopiecznym ośrodka program słowno-muzyczny o tematyce bożonarodzeniowej, a w okresie przedświątecznym przekazali kartki świąteczne przygotowane przez uczniów szkoły podstawowej. Na trzecim miejscu znaleźli się uczniowie klasy III B liceum- wszyscy oni utworzyli konta klienta w aplikacji zakupowej, wspierającej akcję charytatywną budowania szkół w biednych rejonach świata. Każde 2% kwoty dokonanych zakupów w wybranych marketach lub stacjach benzynowych przeznaczane było na wskazany cel dobroczynny. Podziwiamy pomysł i zaangażowanie oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii do pomocy potrzebującym. Wyróżnienia otrzymali uczniowie klas kl. 7 b SP, kl. 1 C LO, kl. 4 b SP. Jan Paweł II napisał: „Święty Brat Albert nie pisał uczonych traktatów…, On po prostu pokazał jak należy miłosierdzie czynić. Pokazał, że, kto chce prawdziwie czynić miłosierdzie, musi stać się bezinteresownym darem dla drugiego człowieka. Służyć bliźniemu to według niego przede wszystkim dawać siebie, być dobrym jak chleb”, dlatego też niech doświadczenia zebrane podczas organizacji wszystkich wspomnianych akcji charytatywnych zmobilizują nas do kontynuowania dzieł miłosierdzia, a nade wszystko uwrażliwią na potrzeby drugiego człowieka i nauczą dzielić się sobą ,,jak chlebem” z innymi.

Następnie ksiądz dyrektor Jacek Kędzierski i pani Bożena Sobierajska wręczyli dyplomy i nagrody uczniom, którzy zajęli czołowe miejsca w konkursie plastycznym na portret św. Brata Alberta.

Kategoria kl. 1- 3

 • I miejsce Hanna Kalinowska kl. 3c
 • I miejsce Paweł Łączkowski kl. 3a
 • II miejsce Kuba Ziemniewicz kl. 1a
 • II miejsce  Adrianna Górczyńska kl. 1c
 • III miejsce Mateusz Babiński kl. 3c
 • III miejsce Weronika Podgórska kl. 1c

Kategoria kl. 4- 7

 • I miejsce Aleksandra Babis kl. 6a
 • I miejsce Julia Latecka kl. 7a
 • II miejsce Zofia Naumowicz kl. 7a
 • II miejsce  Julia Nidecka kl. 7a
 • III miejsce Maria Miazga kl. 5a
 • III miejsce Zuzanna Górczyńska kl. 4c

Uczniowie, którzy zwyciężyli w konkursach otrzymali dyplomy oraz słodkie upominki, a dla wszystkich uczestników konkursów i Gali nagrodą i ucztą były występy chóru oraz solistek, którzy, rozpoczynając od muzycznego stwierdzenia, że „Dziwny jest ten świat” poprowadzili nas piosenką Marka Grechuty o wolności poprzez wyrażenie potrzeby miłości za zespołem The Beatles, aż po „We are the world” Michaela Jacksona, której to piosenki polskie tłumaczenie mówi, że „wszyscy jesteśmy częścią wielkiej Bożej rodziny / I ty wiesz, jaka jest prawda – miłość jest wszystkim, czego potrzebujemy”.

Uroczystości zakończył żywiołowy taniec czwartoklasistów, którzy w ten sposób okazali swoją radość z udziału w pierwszym dniu XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej, ale także z zakończenia półrocza nauki z najwyższą średnią ocen w szkole podstawowej.

S.L.

Skip to content