Sukcesy młodych anglistów

Z radością informujemy, iż dwoje uczniów naszego gimnazjum – Jędrzej Kalinowski z kl. IIIb oraz Maria Nalepka z kl. IIe – zostało finalistami Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z Języka Angielskiego. W minioną sobotę, 27 stycznia 2018r., w Toruniu stanęli oni w szranki lingwistycznych zmagań wespół z 49 innymi uczestnikami etapu wojewódzkiego. Składał się on z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmowała znajomość zagadnień leksykalno-gramatycznych (m.in. transformacje zdań, czasowniki frazalne i wyrażenia idiomatyczne), sprawdzała umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej, a także znajomość realioznawstwa krajów anglojęzycznego obszaru językowego. W części ustnej na uczniów czekało zadanie polegające na interpretacji materiału ikonograficznego oraz związane z nim pytania. Pomimo solidnych przygotowań na przestrzeni całego roku szkolnego oraz zgłębiania dodatkowych zagadnień w czasie wolnym od zajęć, tym razem nie udało się sięgnąć po tytuł laureata.

Wartym zauważenia jest jednak fakt, iż Jędrzej oraz Maria byli jedynymi przedstawicielami naszego miasta na najwyższym szczeblu konkursu, co samo przez się pokazuje jak zawiłe oraz wymagające okazały się tegoroczne eliminacje na etapie rejonowym. Naszym wyjątkowym finalistom serdecznie gratulujemy sukcesu, który rozsławia imię naszej szkoły na arenie województwa oraz plasuje nas na pozycji lidera w mieście pod względem znaczących osiągnięć w dziedzinie języka angielskiego na etapie gimnazjum. Mamy nadzieję, że za rok doczekają się godnych następców, którzy nie będą szczędzić wysiłków, zaangażowania i czasu wolnego, aby sięgnąć po zaszczytne laury w wyjątkowej, bo ostatniej już edycji Konkursu Kuratoryjnego z Języka Angielskiego dla Gimnazjum.

Agnieszka Szabłowska

Jakub Kostrzewski

Skip to content