XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej w Długoszu – dzień 2

Dzień drugi – środa, 31 stycznia 2018 r.

Drugi dzień XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej, w tym roku obchodzonych pod hasłem Święci wzorem na każdy czas, poświęcony świętemu Maksymilianowi Kolbe, rozpoczęliśmy wcześnie rano uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem ojca Mariusza Kapczyńskiego – gwardiana klasztoru ojców franciszkanów konwentualnych w Radziejowie, który wygłosił również kazanie na temat postaci św. Maksymiliana, wywodzącego się z tego zakonu. Odsłoniliśmy portret błogosławionego ks. Leona Nowakowskiego – długoszaka – rocznik matury 1931, który beatyfikowany został jako jeden ze 108 męczenników II wojny światowej. Biografię błogosławionego długoszaka przedstawił inicjator umieszczenia portretu w szkolnej kaplicy – uczeń klasy maturalnej Piotr Mroczkowski. Potem poświęcony obraz przeniesiony został do kaplicy świętego Kazimierza Królewicza. Po Mszy św. udaliśmy się do kina, by obejrzeć film pt. ”Dwie korony” . Młodsi długoszacy oglądali w tym czasie film przedstawiający animowaną historię Bożego Narodzenia pt. „Pierwsza gwiazdka”.

W południe nadszedł czas na creme de la creme tegorocznych XVI już Dni Kultury Chrześcijańskiej, a więc na spotkania z gośćmi specjalnymi. Na początku jednak wicedyrektor Sławomira Lewandowska powitała czcigodnych gości w osobach:

  • Pani Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Joanny Borowiak,
  • Pani Małgorzaty Kowalczyk-Przybytek – dyrektora Włocławskiej Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty,
  • Pani Teresy Więczkowskiej – wizytatora Włocławskiej Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty,
  • Pani Elżbiety Zaborowskiej – dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku,
  • Pani Lidii Piechockiej-Witczak – dyrektora Centrum Kultury Browar B. we Włocławku,
  • Pani Bogny Kopaczewskiej-Jurewicz – przewodniczącej Rady Rodziców,
  • Księdza Juliana Głowackiego – redaktora naczelnego „Ładu Bożego”,
  • Ojca Mariusza Kapczyńskiego – gwardiana klasztoru franciszkanów konwentualnych w Radziejowie

oraz gości specjalnych:

  • pana Adama Woronowicza – odtwórcę roli świętego Maksymiliana Kolbe w filmie Dwie korony
  • pana Krzysztofa Wiśniewskiego artystę malarza, którego wystawa gości w szkolnej bibliotece.

ADAM WORONOWICZ

Aktor teatralny i filmowy. Urodził się w 1973 roku w Białymstoku. Ukończył PWST w Warszawie w roku 1997 i w tymże roku zadebiutował gościnnym udziałem w spektaklu „Śleboda, czyli cenniejsi jesteście niż wróble” na małej scenie Teatru Powszechnego. W latach 1997 – 2000 był aktorem stołecznych Rozmaitości. Występował gościnnie w warszawskim Ateneum, wrocławskim Teatrze Współczesnym i Wierszalinie. Obecnie jest profesorem w Szkole Filmowej w Łodzi.

Od 1999 r. zagrał w ponad 90 produkcjach – filmy, seriale, spektakle teatralne.

Znany jest nam z różnych ról filmowych i teatralnych, przede wszystkim jednak z roli księdza Jerzego Popiełuszki w filmie Rafała Wieczyńskiego – „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. Ostatnio mogliśmy zobaczyć Aktora w spektaklu teatru TV pt. „Marszałek”, w którym zagrał rolę premiera Kazimierza Bartela, oraz w filmie Michała Kondrata pt. „Dwie korony”, w którym zagrał rolę bohatera naszych tegorocznych Dni Kultury Chrześcijańskiej – św. ojca Maksymiliana Kolbego.

Pan Adam Woronowicz odpowiedział na szereg pytań między innymi: co było inspiracją do powstania filmu o św. Maksymilianie i jak aktor przyjął propozycję zagrania świętego? Jak przygotowywał się do tej roli? Czy miała ona wpływ na jego osobowość? Odpowiedzi na te i inne pytania pana Adama Woronowicza były niezwykłym świadectwem wiary i pokory.

Wszyscy zgromadzeni podziękowali Aktorowi ogromnymi brawami i kwiatami.

KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI

Drugim gościem specjalnym uroczystości był artysta malarz pan Krzysztof Wiśniewski. Za sprawą jego obrazów szkolna biblioteka zamieniła się na dwa tygodnie w galerię sztuki współczesnej. Pan Krzysztof Wiśniewski urodził się 15 kwietnia 1960 roku w Chełmży. Od wielu lat mieszka w Lipnie. Jest nauczycielem. Ukończył Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Malarstwo studiował pod kierunkiem profesora artysty plastyka Mieczysława Ziomka, zaś rysunek pod kierunkiem Jędrzeja Gołasia. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oddział w Toruniu. Artystycznie związany z grupą malarzy uprawiających tzw. “Magical Dreams” (Magiczny Realizm).

Pan Krzysztof Wiśniewski swoje obrazy wystawiał podczas 30 wystaw krajowych i zagranicznych w Austrii i Niemczech. Wystawa, którą mamy przyjemność gościć w naszej szkole, zatytułowana „Czas snu”, w 2015 r. pokazana była we Włocławskiej Galerii Sztuki Współczesnej, a w roku ubiegłym w Pałacu w Lubostroniu. Podczas wernisażu Pan Krzysztof Wiśniewski opowiedział o swojej drodze artystycznej i wprowadził nas w świat swoich obrazów. Artystę nagrodzono brawami i kwiatami. Spotkanie zakończyło się wspólną fotografią wszystkich zgromadzonych Gości i długoszaków.

Serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku i uświetnienie XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej.

S.L.

Msza Święta

Spotkania z Adamem Woronowiczem

Wernisaż Krzysztofa Wiśniewskiego

Skip to content