W naszej szkole coraz piękniej i ciekawiej

Od dziś młodsi uczniowie szkoły podstawowej mogą korzystać z różnorodnych gier korytarzowych. W Dużym Długoszu na pierwszym piętrze zainstalowano gręv- Twister rozsypany. Ogólne zasady gry są takie: na jednym kole można postawić tylko jedną nogę lub rękę! Koło zajmuje gracz, który stanął na nie pierwszy. Jeśli nie można ustalić, kto był pierwszy, decyduje o tym sędzia. Decyzja sędziego jest ostateczna i nieodwołalna. Po wykonaniu swojego ruchu nie można już się poruszać. Jeśli sędzia podaje rękę/nogę i kolor, na którym właśnie stoisz, musisz przenieść się na inne pole w tym samym kolorze (jeśli wszystkie sześć są zajęte, wylosujcie raz jeszcze). Jeśli podeprzesz się łokciem lub kolanem albo upadniesz – odpadasz z gry. Są dwa warianty gry: indywidualny i drużynowy.

Naśladuj mnie – to dwie identyczne okrągłe plansze. Uczestnicy stają na stopach naprzeciw siebie. Na przemian naśladują swoje ruchy stawiając nogi, bądź kładąc ręce na kolorowych polach. Naśladowanie może dotyczyć także mimiki, albo wykonania sekwencji ruchów. Do zabawy można dodać muzykę, wtedy gra nabierze dynamiki.

Przy świetlicy swoje miejsce znalazł Hopla dance -, w którym, wg jednego z wariantów gry, skoki wykonuje się tylko po polach o określonym kolorze, żółte, fioletowe, zielone, niebieskie. Planszę można przechodzić w drugą stronę, zaczynając od pola białego z czarnymi stopami.

W Małym Długoszu przy ul. Wojska Polskiego pojawiła się gra w klasy. Celem tej gry jest zaliczenie wszystkich pól “klas” według następujących zasad: Gracz rozpoczynający grę rzuca kamyk na pierwsze pole. Gdy trafi, może rozpocząć skoki. Trzeba skoczyć kolejno na każde pole (omijając jedynie to pole na którym leży kamyk), w przypadku dwóch pól w rzędzie skok wykonuje się obydwoma nogami jednocześnie na oba pola. Po dotarciu do “grzybka” należy zrobić skok z obrotem 180 stopni i wrócić. Przed pierwszym polem gracz zatrzymuje się, zabiera kamyk, i skacze dalej omijając pole, na którym był kamyk. Następnie obraca się i rzuca kamykiem na kolejne pole.

Gdy pierwszy gracz popełni błąd czyli:
– nie trafi kamykiem we właściwe pole,
– stanie nieodpowiednio np. na linii,
– nie zachowa kolejności skoków,
ruch przechodzi na następnego zawodnika, a skaczący do tej pory czeka na swoją kolejkę zaczynając od pola, na którym popełnił błąd. Wygrywa ten gracz, który pierwszy zaliczy wszystkie “klasy”.

Tu dzieci mogą bawić się też na Twisterze i grze – Naśladuj mnie. Rzymskie cyfry uczniowie poznawać będą przy pomocy kolorowego Zegara rzymskiego.

Możliwości szlifowania znajomości cyfr i liter dostarczą dwie gry WążGąsienica

Wężowy berek – polega na tym, że jeden uczestnik staje na głowie węża i jest tak zwanym„Wężowym Berkiem” Jego celem jest złapać osobę przeskakującą przez węża, jednak Berek może poruszać się tylko i wyłącznie po kolorowych polach węża. Dzieci ustawiają się po obu stronach węża na całej jego długości a ich zadaniem jest przeskoczyć na drugą stronę nie pozwalając Berkowi się złapać. Gdy Berek kogoś złapie zamienia się z nim miejscem, a osoba złapana jest teraz nowym„Wężowym Berkiem”

Klaśnij samogłoskę to propozycja gry na gąsienicy:
Przybory: kostka do gier planszowych
Gra się z dowolną liczbą graczy oraz pomocnikiem do podnoszenia kostki. Kto pierwszy dojdzie do środka wygrywa. Pierwszy gracz rzuca kostką a następnie skacze na planszy wskazaną liczbę pól. Jeśli zatrzyma się na samogłosce musi szybo podskoczyć i klasnąć w dłonie. Jeżeli tego nie zrobi wraca o tyle pól, ile wskazała kostka.

Strefa gier to interesująca propozycja dla uczniów na aktywne spędzanie czasu na przerwach między zajęciami. 

Gry wspomagają rozwój intelektualny dziecka, uczą poprzez zabawę komunikacji i zasad społecznych, także wygrywania, ale też – znacznie trudniejszej – sztuki przegrywania. Ich ogromną zaletą jest integracja w grupie, zacieśnianie więzi międzyludzkich. Dzieci natychmiast wykorzystały okazję do wspólnej zabawy, która dostarczyła im wiele radości.

S.L.

Skip to content