Dotknij Jezusa w Długoszu

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” (Mt 5, 6). Pod takim hasłem odbyło się ewangelizacyjne spotkanie młodych Dotknij Jezusa, które miało miejsce w miniony piątek w ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku. W spotkaniu młodzieży rejonu włocławskiego nie mogło zabraknąć również i naszych uczniów.

Rozpoczęliśmy o godzinie 19:30 zawiązaniem wspólnoty przez śpiewy oraz modlitwę, następnie ks. dyrektor Jacek Kędzierski przywitał wszystkich gości. Młodzież z naszej szkoły, pod kierownictwem pani Agnieszki Lasoty – Staszak, poprzez scenkę ewangelizacyjną wprowadziła w klimat spotkania. Użyte w scence słowa ks. Jana Twardowskiego z wiersza Sprawiedliwość: „Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny (…)” stały się myślą przewodnią konferencji wygłoszonej przez ks. Przemysława Pilarskiego, diecezjalnego duszpasterza młodzieży. Podkreślił on, że w powszechnym rozumieniu słowo „sprawiedliwość” oznacza poszanowanie praw człowieka, potrzebę równości, sprawiedliwy podział zasobów ludzkich, organy powołane do obrony praw. Ale czy o taką sprawiedliwość chodziło Jezusowi w Kazaniu na Górze, z którego wzięte było hasło naszego spotkania?  Owszem, ale jest ona konsekwencją sprawiedliwości o znacznie szerszym znaczeniu, która zawiera w sobie harmonię relacji, zgodę, pokój.

Sprawiedliwość w biblijnym sensie oznacza zatem życie w zgodności z planem Boga wobec ludzkości, która w Jego zamyśle i pragnieniu ma być rodziną zjednoczoną w miłości. Jezus wskazuje na sprawiedliwość, która jest wyrazem miłości. Bez miłości szacunek do człowieka, wrażliwość na jego potrzeby, relacje międzyludzkie – to wszystko może być poprawne, ale może też stać się biurokratyczne, niezdolne, by konstruktywnie odpowiedzieć na ludzkie potrzeby. Bez miłości nigdy nie będzie prawdziwej sprawiedliwości, podziału dóbr między bogatymi i biednymi, zwrócenia uwagi na niepowtarzalność każdego człowieka i konkretną sytuację, w której się on znajduje. Dobra nie ruszą się same; to serca powinny się poruszyć i wprawić w ruch dobra.

Dlatego kolejnym punktem spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa prowadzona przez młodzież z naszej szkoły, zakończona błogosławieństwem.

Ogromny entuzjazm, który gościł w sercach młodych, sprawił, że spotkanie nie miało końca. Przez długi czas młodzież uwielbiała Boga śpiewem i tańcem. Gospodarz spotkania, ks. dyrektor Jacek Kędzierski, zadbał, aby dla nikogo nie zabrakło czegoś do picia i jedzenia.

Spotkanie nie odbyłoby się bez wspólnej modlitwy śpiewem, której wtórował zespół z parafii św. Stanisława BM z Włocławka.

Dziękuję wszystkim za wspólnotę serc wokół Jezusa.

Następne spotkanie będzie miało miejsce 9 marca o godzinie 19:30 w Parafii Świętego Maksymiliana we Włocławku. Zapraszamy. Przyjdź, zobacz i pozwól się dotknąć Jezusowi.

ks. Marcin Lewandowski

Skip to content