Wokalny sukces długoszaków

2 lutego (piątek) 2018 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku odbył się V Międzyszkolny Konkurs Piosenki Świątecznej. Został on objęty Honorowym Patronatem Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Celem konkursu było promowanie młodzieży i dzieci  artystycznie uzdolnionych, odkrywanie talentów i osobowości scenicznych oraz rozwijanie uzdolnień wokalnych. Do artystycznej rywalizacji przystąpiło 40 uczestników z 18 szkół. Były to:

– Szkoła Muzyczna z Włocławka
– Szkoły Podstawowe nr 11, 14 oraz 20
– Zespół Szkół nr 1 z Włocławka
– Szkoła Podstawowa z Lubania
– Szkoła Podstawowa z Chocenia
– Szkoła Podstawowa z Brześcia Kujawskiego
– Szkoła Podstawowa z Osięcin
– Gimnazjum nr 2 z Włocławka
– Zespół Szkół Akademickich z Włocławka
– Zespół Szkół Katolickich im. ks J. Długosza we Włoclawku
– Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie
– Zespół Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim
– Szkoła Podstawowa z Kruszyna
– Szkoła Podstawowa w Smólniku
– Choceńskie Centrum Kultury
– Klub Łęg.

Uczniowie zaprezentowali przepiękne piosenki świąteczne i wprawili wszystkich w dobry nastrój, prezentując naprawdę wysoki poziom zarówno wokalny, jak i artystyczny.Uczestników oceniało jury w następującym składzie:
Przewodniczący: p. Marian Szczepański – dyrygent Chóru „Canto”, nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku, p. Beata Grzegorowska – nauczyciel fortepianu w Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku oraz
p. Wiesław Ceban – założyciel Zespołu Folklorystycznego „Smólnik”.

Kryteria oceniania dotyczyły odpowiedniego doboru repertuaru oraz znajomości treści, poprawności śpiewu, odpowiedniej dykcji i tempa, prawidłowej intonacji i ogólnego wyrazu artystycznego.

W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej nagrody zdobyli:

I miejsce: Julia Stasinowska (Zespół Szkół Muzycznych)
II miejsce: Wiktoria Augustyniak (Zespół Szkół w Lubaniu)
III miejsce: Wiktor Kozłowski (Szkoła Podstawowa w Kruszynie)
I Wyróżnienie: Julia Mazanowska (Szkoła Podstawowa nr 14 Włocławek)
II Wyróżnienie: Alicja Ratajczyk (SPSK Modzerowo)

W kategorii klas VII SP i II-III gimnazjum nagrody zdobyli:

I miejsce: Alicja Deicka (ZPO Lubień Kujawski)
II miejsce: Marika Markowska (Szkoła Podstawowa Smólniku)
III miejsce: Aleksandra Wojciechowska (Szkoła Podstawowa nr 14)
I Wyróżnienie: Marta Bielawska (ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku )
II Wyróżnienie: Karolina Ślubowska ( ZSK im. ks. Jana Długosza we  Włocławku).

Komisja konkursowa wręczyła laureatom nagrody ufundowane przez p. Wójt Gminy Włocławek- Ewę Braszkiewicz oraz firmę SKRAYNET.

Link do zdjęć oraz powyższej notatki:

2 lutego (piątek) 2018 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku, odbył…

Opublikowany przez Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku na 2 lutego 2018

Marcin Woźniak

Skip to content