Długosz – Nauka z pasją” – “Chemia w trzech odsłonach”: dzień drugi

We wtorek, 13 lutego grupa 52 uczniów podzielonych na trzy zespoły wzięła udział w chemicznych zajęciach laboratoryjnych prowadzonych w ramach projektu grantowego “Długosz – Nauka z pasją”, współfinansowanego przez Fundację Anwil dla Włocławka. Początkowo planowana była jedna grupa zajęciowa, ale ogromne zainteresowanie projektem zmusiło organizatora do przeprowadzenia trzech identycznych merytorycznie, dwugodzinnych ćwiczeń laboratoryjnych z półgodzinnymi przerwami na przygotowanie pracowni. Wszyscy uczniowie wychodzili po zajęciach zadowoleni, choć trwały one nieprzerwanie od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Podczas ćwiczeń uczestnicy zdobyli podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy chemika analityka, czyli rozpoznawanie sprzętu laboratoryjnego, opisywanie właściwości substancji, pipetowanie, odważanie zadanej masy odczynników, dopełnianie do kreski w kolbie miarowej i proste miareczkowanie w układzie kwas-zasada. Uczniowie zbierali punkty na specjalnie przygotowanych kartach odpowiedzi, a wyniki rywalizacji zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.

Konrad Trokowski

Skip to content