“Długosz – Nauka z pasją” – “Chemia w trzech odsłonach”: dzień czwarty i ostatni

Wprawdzie nasz projekt został pierwotnie rozpisany na trzy dni, ale nieprzewidziane i niezależne od nas okoliczności spowodowały, że zaplanowaliśmy zajęcia na cztery dni. Ostatnim punktem programu była poniedziałkowa (19.02) wycieczka do Torunia w celu zwiedzenia stacji uzdatniania wody w Lubiczu i Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Grodzie Kopernika. Oba te miejsca okazały się bardzo ciekawe dla uczniów i opiekunów, dlatego zwiedzanie trwało łącznie ponad cztery godziny!

Po raz pierwszy w historii wycieczek organizowanych przez pana Konrada Trokowskiego wyjazd odbył się autokarem sprzed szkoły. W zwiedzaniu obu obiektów Toruńskich Wodociągów wzięło udział 25 uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum oraz troje opiekunów. Kolejny raz udało się skutecznie poprosić o pomoc rodziców naszych gimnazjalistów: panią Annę Kasak-Bogusławską i panią Monikę Grączewską. Za opiekę nad uczestnikami wycieczki serdecznie dziękujemy obu paniom!

Pierwszym punktem wyjazdu była wizyta w stacji uzdatniania wody w Lubiczu koło Torunia. Woda dla mieszkańców Grodu Kopernika i okolicznych miejscowości pochodzi z dopływu Wisły – rzeki Drwęcy, a pobierana jest na wysokości wsi Jedwabno. Woda musi być biologicznie i chemicznie czysta, aby nie stanowiła zagrożenia dla ludzi, dlatego poddawana jest wielu procesom fizykochemicznym prowadzącym do jej oczyszczenia. Mieliśmy okazję przyjrzeć się koagulacji i filtracji, czyli usuwaniu z wody wszystkich zawiesin oraz dezynfekcji za pomocą ozonu, który zastąpił stosowany długo chlor. Zwiedzanie stacji uzdatniania wody zakończyliśmy w sterowni, przyglądając się schematowi działania całego przedsiębiorstwa.

Miejska Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest na drugim końcu Torunia i po dość długiej jeździe dotarliśmy na Szosę Bydgoską. Proces oczyszczania ścieków podzielony jest na trzy etapy: mechaniczny, fizyczny i chemiczny. Mieliśmy możliwość obserwować wszystkie te procesy na żywo i w skali rzeczywistej. Każdy ze zbiorników miał ponad 4 metry głębokości, dlatego otaczały go wysokie barierki. Toruńska MOŚ radzi sobie bez problemów z przerobem ścieków pochodzących od mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości. Co więcej, niedawno zbudowano na jej terenie niewielką elektrownię wodną, co w połączeniu ze spalaniem metanu powstałym w procesie narastania osadu czynnego znacznie zmniejsza jej zapotrzebowanie na prąd elektryczny z sieci miejskiej. Na uczestnikach wycieczki szczególne wrażenie zrobiły ogromne rozmiary części wszystkich maszyn pracujących w MOŚ oraz przenikliwy, bardzo nieprzyjemny zapach unoszący się ze ścieków surowych i nadmiernego osadu czynnego.

Wycieczkę zakończyliśmy oczywiście wizytą w Centrum Handlowym Plaza, kończąc bardzo udany dzień szybkim obiadem.

Stacja uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków to może nie są miejsca często odwiedzane przez szkolne wycieczki. Wykształcony człowiek powinien jednak posiadać choć podstawową wiedzę na temat pochodzenia i jakości wody, którą codziennie czerpie z kranów. Dzięki realizowanemu przez nas projektowi uczniowie mogli prześledzić drogę wody od rzeki poprzez jej uzdatnienie, użycie przez odbiorcę i wytworzenie ścieków, aż po ich oczyszczanie i wpuszczenie ścieku oczyszczonego z powrotem do Wisły. Niewielu ludzi ma możliwość zobaczenia wszystkich tych procesów na własne oczy.

Konrad Trokowski

Skip to content