Sukces filmowy SP w konkursie „DAJESZ SMARTFON’A DAJ MAPĘ”

Organizatorem konkursu   „DAJESZ SMARTFON’A DAJ MAPĘ”  , był Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
W klasie 3bSP trzy zespoły pod kierunkiem Kamili Kurdubskiej nagrały film, który miał pokazać: zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych, pokazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, wzmocnienie więzi rodzic-dziecko, a także przekazanie uczniom zasad bezpiecznego korzystania ze smartfonów. Nasi uczniowie angażując rodziców, którzy wcielili się świetnie w rolę aktorów, udowodnili, że czas wolny można spędzać bez smartfona. Podkreślili natomiast, że aplikacje w telefonach komórkowych mogą stawać się pomocnymi, chociażby w nauce, czy też wspólnym zbieraniu grzybów w lesie.
Po długim oczekiwaniu na wyniki,ukazała się na stronie kuratorium zadowalająca wiadomość:
II miejsce –  Natalia Nawrocka (uczennica);  Lena Wolska (uczennica); Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

III miejsce –  Mateusz Krysztoforski (uczeń);  Aleksander Piernikowski (uczeń), Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

Gratuluje i życzę dalszych sukcesów !!!

Kamila Kurdubska

Skip to content