Mistrz Savoir vivre w internacie

Dnia 6 marca 2018 r. odbył się finał konkursu „Mistrz Savoir vivre”, w którym brali udział wychowankowie internatu.

Konkurs składał się z trzech etapów:

I etap miał na celu wytypowanie najkulturalniejszego wychowanka. Na tym etapie podopieczni przyglądali się sobie. Następnie starości grup rozdali koperty z kryteriami obok których wychowankowie, anonimowo wpisali jedno imię osoby ,która spełnia te kryteria. Do drugiego etapu zakwalifikowały się następujące osoby z poszczególnych grup wychowawczych:

Grupa I 

  • Naraziński Eryk
  • HalikMateusz
  • Olakowski Paweł

Grupa II

  • Mroczkowski Piotr
  • Murawski Grzegorz
  • Kochanowska Magdalena

Grupa III

  • Tunicka Oliwia
  • Wieszczyczyk Oliwia
  • Augustyniak Agnieszka

II etap odbył się w formie testu , polegał on na wykazaniu się dobrych manier przy stole. Do trzeciego etapu przeszło trzech wychowanków z największą liczbą punktów uzyskanych z dwóch poprzednich etapów : Mroczkowski Piotr, Augustyniak Agnieszka, Naraziński Eryk.

W III etapie uczestnicy konkursu odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania sprawdzające znajomość  savoir vivre na co dzień.

Zwycięzcą został  Piotr Mroczkowski. Wręczone zostały dyplomy i drobne upominki za uczestnictwo i wyróżnienie.

Milena Witkowska

Skip to content