Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Trwa pielgrzymowanie maturzystów na Jasną Górę. Każdego dnia o pomyślne zdanie egzaminów i dobry wybór na przyszłość proszą setki, a nawet tysiące młodych. Wspólna modlitwa uczniów klas maturalnych to już od dawna polski „święty zwyczaj”. Wbrew opinii niektórych mediów, pielgrzymowanie maturzystów na Jasną Górę nie jest w kryzysie, a nawet można mówić o wzroście zainteresowania tą formą wspólnej modlitwy.

W tym roku szkolnym dnia 14 marca do Częstochowy udała się młodzież z diecezji włocławskiej z rejonu włocławskiego i sieradzkiego, łącznie około 1600 osób, w tym uczniowie naszej szkoły – długoszacy. Ci młodzi ludzie przybyli do domu Matki, by spotkać się z Nią, wsłuchać się w Jej słowa, rozeznać swoje drogi życiowe w świetle Bożej woli i zawierzyć Mu przez Maryję całą przyszłość, a także dziękować Stwórcy za otrzymane talenty. Chcieli to zrobić w miejscu, do którego przez wieki przybywali Polacy – tam, gdzie wiele pokoleń uczyło się wiary, gdzie Jan Paweł II zawierzył siebie i cały Kościół.

„Każdy z nas przyjeżdża z jakimiś pytaniami: co robić w życiu, gdzie iść, na które studia czy może nie na studia, co robić, jeśli nie dostanę się na to, co chcę? I wydaje mi się, że to wszystko można powierzyć Matce” – powiedział jeden z maturzystów.

Tegoroczne pielgrzymowanie przebiegało pod hasłem roku duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Nawiązując do tego hasła, ks. Michał Krygier, kustosz bazyliki katedralnej i jednocześnie dyrektor Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Włocławskiej na początku spotkania pozdrowił tych, którzy przybyli na Jasną Górę, aby Bogu polecać swoją przyszłość i prosić o światło Ducha Świętego, o Jego błogosławieństwo w perspektywie czekającego egzaminu dojrzałości.

Pielgrzymi uczestniczyli w drodze krzyżowej w bazylice jasnogórskiej, gdzie sami podjęli trud dźwigania repliki Krzyża ŚDM.

Spotkanie z Maryją – w Jej domu i domu Jej Syna – było dla młodzieży okazją do pogłębienia relacji z Duchem Świętym i zawierzenia Mu przez Maryję swojej przyszłości i własnego życia. A ponieważ wszystko ma prowadzić ku Chrystusowi, to znaczy ku Eucharystii, centralnym punktem pielgrzymki była koncelebrowana Msza św. pod przewodnictwem ks. Michała Krygiera.

Świadectwem swojej wiary dzielił się z młodymi podczas konferencji i homilii ks. Jakub Bartczak (znany m.in. z ewangelizowania rapem). Zwrócił on uwagę na rolę i znaczenie Ducha Świętego szczególnie w trudnych wydarzeniach, które mają miejsce w życiu każdego człowieka. Ksiądz Jakub prosił, by maturzyści pamiętali, że główny nurt życia człowieka wierzącego stanowi krzyż i przybity do niego Jezus.

Na te piękne miesiące życzymy maturzystom pokoju serca, tego Chrystusowego pokoju, bo Pan kształtuje historię ich życia. Życzymy, by w każdym doświadczeniu, pracy intelektualnej, nie zapomnieli o Bogu, a łaska będzie im dana. Życzymy, by wybierając drogę życia – kapłańskiego, zakonnego czy rodzinnego – zawsze kierowali się miłością Boga i bliźniego, bo to będzie im mnożyło przyjaciół oraz ułatwiało czasem trudne życie.

Dziękujemy dyrekcji za pomoc w pielgrzymce, młodzieży za radość i wzorowe zachowanie. Szczególne podziękowanie kierujemy do ministrantów, którzy stanęli na wysokości zadania podczas Eucharystii, jak i do Wiktora Targańskiego za udokumentowanie naszej pielgrzymki w obiektywie aparatu.

Ks. Marcin Lewandowski i wychowawcy klas III liceum

Skip to content