Dzień Edukacji Prawnej

Od dwóch lat Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia” oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” 15 marca organizują w Polsce Dzień Edukacji Prawnej. Jego celem jest promocja wiedzy prawnej, rozbudzenie zainteresowania obywateli tematyką prawa, a przede wszystkim przybliżenie instytucji wymiaru sprawiedliwości. Główny nurt wydarzeń tej akcji ukierunkowany jest na dzieci i młodzież, ale również dorośli znajdą tu intersujące propozycje. W wielu sądach odbywają się tego dnia spotkania z sędziami, radcami prawnymi i adwokatami, symulacje rozpraw, wykłady i dyskusje na temat zagadnień prawnych oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości, pokazy mediacji, konkursy krasomówcze i artystyczne, debaty oksfordzkie oraz inne działania.

W związku z powyższym wczoraj gościliśmy w naszej szkole pana Jarosława Konopkę – sędziego Sądu Rejonowego we Włocławku, członka Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Uczniowie klasy I A liceum mogli wysłuchać interesującego wykładu traktującego o mechanizmach wymiaru sprawiedliwości, strukturze sądownictwa, problematyce prawa karnego, ale też gwarantowanych konstytucją prawach obywatela. Uczniowie aktywnie  uczestniczyli w spotkaniu. Wywiązała się dyskusja, która świadczyła o chęci poszerzenia wiedzy na temat prawa przez młodych ludzi. Dziękujemy za wizytę oraz zaproszenie do sądów w naszym mieście. Myślę, że tego typu spotkania są ważnym czynnikiem kształtującym świadomość prawną wśród młodego pokolenia Polaków.

Anna Baranowska

Skip to content