Dzień Wody w przedszkolu.

„Woda do picia, woda do mycia bez niej na świecie nie byłoby życia.”

22 marca 2018 r. dzieci z Katolickiego Publicznego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem” odchodziły Światowy Dzień Wody. Z tej okazji wszystkie dzieci przyszły do przedszkola ubrane w kolorze niebieskim zamieniając się tym samym w kropelki wody.

Uroczystość miała na celu rozwinięcie zainteresowania otaczającym światem, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące zasoby wody pitnej, uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.

Dzieci brały udział w zabawach umysłowych, muzycznych oraz badawczych. Przedszkolaki poznały proces obiegu wody w przyrodzie i dowiedziały się jak dużo jej jest na kuli ziemskiej. Wsłuchiwały się w odgłosy wody i odgadywały poszczególne dźwięki (woda kapiąca z kranu, płynąca w strumyku, deszcz, szum morza). Ćwiczyły umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń. Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem obserwowały oraz samodzielnie wykonywały doświadczenia i eksperymenty, które pozwoliły im na poznanie stanów skupienia wody i ich właściwości. Dzieci między innymi badały co tonie, a co pływa; co się w wodzie rozpuszcza, a co nie; dowiedziały się dlaczego ziemniak w wodzie słonej unosi się. Poznały też drogę jaką pokonuje woda zanim dostanie się do naszych mieszkań, a także podawały powody dlaczego wodę należy oszczędzać.

Podczas różnych zabaw i zajęć nasi mali odkrywcy dowiedzieli się, jak ogromne znaczenie ma woda w przyrodzie. Doświadczenia przyczyniły się do podjęcia działań związanych z oszczędzaniem wody nie tylko w przedszkolu, ale i w domu. Dzieci zadeklarowały, że będą zachęcały domowników do oszczędnego gospodarowania wodą poprzez zwracanie uwagi na umiejętne wykorzystanie jej podczas mycia naczyń, mycia zębów czy kąpieli.

Zadania przeplatane były muzyką oraz zabawami rytmicznymi. Na koniec wszystkie dzieci wykonały pracę plastyczną – kropelkę wody.

Ewelina Rutkowska

Skip to content