Dzień pierwszy rekolekcji – Otwarci na działanie Ducha Świętego

Tradycyjnie już w Wielkim Tygodniu, w dniach od 26 do 28 marca dla naszej wspólnoty odbywają się rekolekcje wielkopostne. W tym roku prowadzi je ks. dr Michał Styczyński, były katecheta w naszej szkole. Miejscem spotkania na ten święty czas staje się kościół pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela.

Dzień pierwszy to otwarcie się na działanie Ducha Świętego i zawiązanie wspólnoty. Wiemy doskonałe, że nic tak nie umacnia w wierze, jak świadectwo życia, dlatego nie mogło na naszym spotkaniu zabraknąć ludzi, którzy w swoim życiu doświadczyli ingerencji Boga. Kerygmat głosili: siostra Dolores ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek i osoby ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym: Jacek i Leszek.
Myślę, że z minuty na minutę poprzez postawę zasłuchania podczas świadectw i wspólny śpiew, który nas rozgrzewał, doświadczaliśmy, jak Duch Święty tworzy z nas wspólnotę i pozwala otworzyć się na miłość Boga. Umocnieniem tego stała się konferencja ks. Michała, skupiająca się na Chrystusie jako źródle naszego życia. Ks. Michał uświadomił nam, że Pan Jezus ukryty w Najświętszym Sakramencie w tabernakulum dosłownie czeka na nas, utrudzonych, by uspokoić, wyciszyć i pozwolić dobrze przeżyć czas, który nam dał.

Po zakończonym spotkaniu w kościele, dzięki troskliwej opiece wychowawców i grona pedagogicznego uczniowie naszej szkoły mogli bezpiecznie dotrzeć do kina, a tam obejrzeć dwa seanse filmowe: dla młodszej grupy wyświetlono film ,,Coco”, który z niejednego oka wycisnął łzę, a dla starszej grupy -film o Ignacym Loyola.

Obyśmy w czasie tych rekolekcji nie zamknęli drzwi własnego serca na przychodzącego Boga.

Ks. Marcin Lewandowski

Skip to content