Wykonanie palmy wielkanocnej do szkolnej kaplicy

Uczniowie Długosza tradycyjnie wykonali piękną palmę wielkanocną do kaplicy  szkolnej pw. Świętego Kazimierza Królewicza.

W liturgii Kościoła Katolickiego Niedziela Palmowa  jest  pamiątką wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, dokąd przybył wraz z uczniami na  Święto Paschy. Do dziś w tym dniu święci się palmy na pamiątkę gałązek palmowych, które witający lud rzucał przed Jezusem  Chrystusem wjeżdżającym do miasta. Palma to symbol męczeńskiej śmierci, ale i triumfu Jezusa Chrystusa.  Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w którym podczas Triduum Paschalnego rozważamy wydarzenia zbawcze: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa.                                                                                 

Szczególne podziękowania za wykonanie palmy, która zdobi kaplicę, należą się długoszakom ze szkoły podstawowej: członkom Szkolnego Koła Wolontariatu „Mały Książę” i uczestnikom koła plastycznego, którzy pod kierunkiem p. Bożeny Sobierajskiej wykonali wspólne dzieło na chwałę Pana.

Bożena Sobierajska

Skip to content