Poświęcenie figury św. Michała Archanioła

Patron na trudne czasy – Święty Michał Archanioł

Na przestrzeni ostatnich lat, również w naszej diecezji, coraz liczniejsze parafie podejmują modlitwę przez wstawiennictwo Świętego Michała Archanioła. W świątyniach pojawiają się figury, powstają bractwa, popularny staje się szkaplerz michalicki. W te wydarzenia wpisuje się również nasza szkoła, która podjęła i zrealizowała inicjatywę powstania figury Świętego Michała.

W środę 28 marca, po Eucharystii kończącej szkolne rekolekcje w kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela, udaliśmy się do gmachu przy ulicy Łęgskiej, by tam uczestniczyć w poświeceniu figury Świętego Michała Archanioła. Poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering, dzięki któremu w diecezji włocławskiej na stałe wpisała się modlitwa do św. Michała Archanioła. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć księdza Zbigniewa Łukasika – dyrektora muzeum diecezjalnego, księdza Juliana Głowackiego – redaktora Ładu Bożego, księdza prałata Sławomira Deręgowskiego –  wikariusza biskupiego rejonu włocławskiego, księdza Janusza Bartczaka – kapelana  księdza biskupa, a przede wszystkim autora rzeźby pan Janusza Bisagi, dyrekcji, nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły.

Figura Świętego Michała Archanioła na gruzach szatana – tak zatytułował rzeźbę jej autor. Przedstawia ona Księcia wojsk niebieskich z mieczem w prawej dłoni i tarczy w lewej z napisem w języku łacińskim Quis ut Deus, co oznacza ,,Któż jak Bóg!”. Pod Jego stopami leży pokonany szatan.

Według chrześcijańskiej nauki archaniołów jest trzech. Istnienie ich jest faktem, nie tylko potwierdzonym przez Pismo Święte, ale również przez przeżycia ludzi, którzy spotkali się z ich działaniem. Dali się oni poznać z potęgi swego działania. Choć nigdy nie byli ludźmi, zaliczani są do świętych. W Kościele katolickim czczeni są 29 września. Jeden z nich zwyciężył smoka-szatana, drugi zaopiekował się młodym podróżnikiem, trzeci zwiastował Maryi, że będzie Matką Syna Bożego. Nazywani są kolejno Michał, Rafał oraz Gabriel. Z nich najpotężniejszy jest Michał.

Według tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej Święty Michał miał wystąpić jako pierwszy przeciwko Lucyferowi. Wybrał Boga, broniąc Jego czci i chwały, to ten, który chce być wierny Bogu i pokornie Mu służyć.

Dziś trzeba wpajać, zwłaszcza młodemu pokoleniu, przekonanie o nadrzędnej roli wartości duchowych, na których należy budować przyszłość. Młodzież bardzo podatna jest na to, co proponuje współczesny świat, a co często jest ulotne, złudne, piękne tylko na moment i nierzadko przyczynia się do tego, że młodzież popada w próżność, przyzwyczajenia, nałogi, z którymi nie potrafi sobie później poradzić, co podkreślił w swoim przemówieniu ksiądz biskup. Dlatego, tak ważne jest, abyśmy mogli być z młodzieżą, ukazywać jej piękno życia z Bogiem, ukazywać Świętego Michała Archanioła i uczyć się od Niego, jak dokonywać słusznych wyborów w życiu. Powinniśmy błagać Go o pomoc dzisiaj, kiedy tak trudno jest dawać autentyczne świadectwo chrześcijańskie bez popadania w kompromisy i łatwe przystosowania.

Postać Archanioła Michała uświadamia nam, że są wartości ponadmaterialne, które trzeba umieć przyjąć, umieć ich bronić, walczyć o nie. Orędziem do walki ze złem jest modlitwa Leona XIII do św. Michała, zwana małym egzorcyzmem. Warto prosić Świętego Michała o wstawiennictwo i obronę nawet kilka razy dziennie, szczególnie w tych chwilach, kiedy jesteśmy wystawieni na pokusy, kiedy musimy dokonywać ważnych wyborów i chcemy, aby te wybory były miłe Bogu.

Niech Święty Michał będzie dla nas wzorem do naśladowania w niezachwianej wierze, ujmującej pokorze i doskonałej miłości do Pana Boga.

Święty Michale Archaniele,
wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy,
a Ty Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich
po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.

Amen

ks. Marcin Lewandowski

Skip to content