Kolejny finał dla informatyków – “Informiada 2018”

27 marca 2018 r. odbył się wewnątrzszkolny I etap konkursu informatycznego „Informiada 2018”, zorganizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów i motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, pobudzanie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu. Pięciu uczniów z klasy IIIA LO: Maciej Chlebny, Damian Goleniewski, Adam Marczewski, Filip Rasiewicz oraz Tymoteusz Uzarczyk zakwalifikowało się do finału. Finał odbędzie się 10 kwietnia 2018 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Naszym uczniom życzymy powodzenia oraz sukcesów podczas etapu finałowego .

Paweł Gmys

Skip to content