Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych Kuratora Oświaty 2017/2018. Długosz – szkołą z najwyższą ilością laureatów w mieście i na III miejscu w województwie.

Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza miał zaszczyt gościć w tym roku laureatów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych oraz ich opiekunów podczas uroczystej Gali. Galę Laureatów poprowadziła pani wizytator Teresa Więczkowska, która powitała zgromadzonych  w szkolnej auli gości i zainicjowała odśpiewanie hymnu państwowego. Głos zabrał Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty p. Marek Gralik, który dokonał podsumowania tegorocznych konkursów przedmiotowych, podając dane statystyczne związane z każdym etapem ich przeprowadzania oraz dzieląc się z zebranymi wnioskami i spostrzeżeniami. Gratulacje laureatom szkół rejonu włocławskiego oraz ich opiekunom złożyła p. Barbara Moraczewska – Zasępca Prezydenta ds. edukacji i spraw społecznych.

Przygotowaną przez uczniów Długosza pod kierunkiem p. Lidii Wiśniewskiej część artystyczną rozpoczął utwór „Vita sine litteris…” w wykonaniu chóru pod kierunkiem p. Iwony Grzelczak, która jest również autorką kompozycji. Nostalgiczny program, w którym przeplatały się recytacje wierszy Wisławy Szymborskiej i ks. Jana Twardowskiego z poezją śpiewaną z repertuaru Elżbiety Adamiak czy Starego Dobrego Małżeństwa, zakończył wokalny duet w piosence Beyonce- „I was here”, do której zatańczyła Ola.

Pierwszym punktem oficjalnej części uroczystości było wręczenie Listu Gratulacyjnego dyrektorowi szkoły z największą liczbą tytułów laureatów i finalistów Konkursów Przedmiotowych Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Z dumą to wyróżnienie odebrał z rąk pana Kuratora ks. dr Jacek Kędzierski- dyrektor „Długosza”. Nasza szkoła w tym roku uzyskała 12 tytułów laureata oraz 12 finalistów konkursów kuratoryjnych dla gimnazjum. Wynik ten okazał się jednym z najwyższych w całym województwie kujawsko-pomorskim, co również zostało podkreślone i nagrodzone pucharem za zdobycie III miejsca wśród najlepszych szkół województwa, który Ksiądz Dyrektor również otrzymał z rąk p. Kuratora.

W dalszej części uroczystości zostały wręczone statuetki i zaświadczenia uczniom – laureatom konkursów kuratoryjnych z poszczególnych przedmiotów. W całym Włocławku tytuły laureata uzyskało 28 osób , a w rejonie włocławskim, który Gala obejmowała, były 64 tytuły laureata, które zdobyło 52 uczniów. Dwoje uczniów zdobyło po trzy tytuły laureata, ośmioro dwa tytuły, a wśród nich Klaudia Głowacka i Jakub Prokopczyk z naszej szkoły. Najwięcej laureatów było w konkursach przedmiotowych z fizyki (7), matematyki (6) oraz j. rosyjskiego i j. niemieckiego (po 5). Listy Gratulacyjne p. Kurator Marek Gralik wręczył również nauczycielom – przedmiotowym opiekunom laureatów. Warto przypomnieć, że tytuł laureata zwalnia ucznia z odpowiedniego zakresu egzaminu gimnazjalnego oraz otwiera możliwość przyjęcia do wymarzonej szkoły średniej.

Laureaci z „Długosza”:

Chemia

Jakub Prokopczyk  III a i Kacper Kaznowski  II a– uczniowie p. Konrada Trokowskiego

Mateusz Betke  III d i Klaudia Głowacka III b– uczniowie p. Małgorzaty Jaskólskiej

Fizyka

Jakub Prokopczyk  III a– uczeń p. Grzegorza Matusiak

Język niemiecki

Julian Jędrzejczak III a i Wiktoria Kijewska II a – uczniowie p. Anny Waśkiewicc

 Język rosyjski

Maria Cieślewicz II b- uczennica przygotowała się poza szkołą

Matematyka

Klaudia Głowacka III b- uczennica p. Marty Pankiewicz

Biologia

Alicja Zaborowska II a – uczennica p. Marty Pankiewicz

Historia

Oliwia Kuźniewicz II a – uczennica p. Aleksandry Rusin

Dominika Rzadkowolska III d – uczennica p. Jolanty Nowak

 

Wczorajsza Gala obejmowała tylko laureatów i ich opiekunów, ale trzeba docenić wysiłek i tytuł Finalisty, który zdobyło dwanaścioro długoszaków:

Chemia

Zuzanna Konieczna III c- uczennica p. Urszuli Brykalskiej

Michał Porębski II a – uczeń p. Konrada Trokowskiego

 

Fizyka

Igor Mikołajczyk III a- uczeń p. Grzegorza Matusiaka

Krzysztof Ostrowski II a – uczeń p. Grzegorza Matusiak

Język angielski

Jędrzej Kalinowski III b – uczeń p. Agnieszki Szabłowskiej

Maria Nalepka II e – uczennica p. Jakuba Kostrzewskiego

Język niemiecki

Magda Balcerzak II a – uczennica p. Anny Waśkiewicz

Dominika Rzadkowolska III d – uczennica p. Anny Waśkiewicz

Piotr Sikorski II a – uczeń p. Anny Waśkiewicz

Gabriela Wyszyńska III d – uczennica p. Andrzeja Przybylskiego

Matematyka

Igor Mikołajczyk III a – uczeń p. Piotra Chodoły

Jakub Prokopczyk III a – uczeń p. Piotra Chodoły

 

Laureatom, Finalistom i ich Nauczycielom serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy, że ucząc się dla siebie, przynosicie dumę i splendor szkole im. ks. Jana Długosza.

Sławomira Lewandowska

 

 

Skip to content