I C LO zwiedziła katedrę włocławską

Dobrze jest, gdy można zobaczyć z bliska to, o czym uczy się w szkole. Mówi się przecież o historii kultury, stylach w sztuce. Dlatego też uczniowie klasy IC LO we wtorek, 24 kwietnia,wybrali się na wycieczkę do włocławskiej bazyliki katedralnej. Mieli okazję poznać historię katedry, dowiedzieć się o znaczeniu Włocławka w średniowieczu, o dziejach biskupstwa włocławskiego, święceniach kapłańskich Prymasa Tysiąclecia, wizycie św. Jana Pawła II we Włocławku i – co najważniejsze – mogli obejść katedrę, wstępując do poszczególnych kaplic. Ze zdziwieniem dostrzegli podobieństwo jednej z nich (NMP) do Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Nie mniejsze zaskoczenie wywołał nagrobek biskupa Piotra z Bnina wykonany w pracowni Wita Stwosza. Niewątpliwie wycieczka do katedry sprawi, że udział w nabożeństwach podczas  uroczystości religijnych nabierze nowego charakteru.

A. Szumińska

Skip to content