Pomóżmy Dzieciom Afryki!!!

Szkolne Koło Wolontariatu „Mały Książę” działające w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku w roku szkolnym 2017/2018 przystąpiło do IV edycji projektu „Ozłacamy Kasisi”. Wolontariusze pod kierunkiem p. Bożeny Sobierajskiej organizują przedsięwzięcia, które pomogą dzieciom mieszkającym  w największym sierocińcu w Zambii – Kasisi Children’s Home. Sierociniec prowadzony jest przez siostry zakonne, utrzymuje się z darów ludzi dobrej woli z całego świata.

W ramach projektu wolontariusze:

– przeprowadzili akcję walentynkową „PODZIEL SIĘ SERCEM Z DZIEĆMI Z AFRYKI”,

– przygotowali prezentację  o Kasisi, która przedstawili uczniom klas czwartych i piątych,

– prowadzą  „zbiórkę  drobniaków dla superdzieciaków” –  z tej okazji dzisiaj (26.04) na dziedzińcu szkoły wykonaliśmy logo Kasisi z zaproszeniem o włączenie się w akcję, a członkowie SKW zbierali pieniądze dla naszych afrykańskich przyjaciół do puszek.

Za każdy dar SERCA DZIĘKUJEMY !!!

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu „Mały Książę”
– Bożena Sobierajska z wolontariuszami

Skip to content