Zakończenie roku maturzystów ZSK im. ks. Jana Długosza

Tuż przed maturalnym maratonem kończy się rok szkolny dla maturzystów. W Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku 27 kwietnia 2018 r. wybrzmiał ostatni dzwonek dla absolwentów trzecich klas liceum ogólnokształcącego.

Pożegnanie rozpoczęło się o godzinie 9:00 w kościele pod wezwaniem Świętego Witalisa w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku od uroczystej Mszy Świętej dla Dyrekcji, Wychowawców, Maturzystów i ich Rodziców. Liturgii przewodniczył JE ks. bp Wiesław Alojzy Mering, a stosowne słowo wygłosił kanclerz kurii ks. prałat Artur Niemira.

Kaznodzieja przypomniał młodzieży to, co wypowiedział papież Franciszek podczas ŚDM w Krakowie, że mają wstać z „kanapy” i działać. ,,Życia się nie powtórzy – jest ono jedno i za własne decyzje będzie się ponosić odpowiedzialność, konsekwencje, do samego końca. Trzeba więc zaangażować się w nie na całego”.  Ksiądz Kanclerz w trafnych słowach dał młodym do zrozumienia, że w jakiejkolwiek sytuacji by się nie znaleźli, to w tym zmiennym świecie mają coś pewnego, coś stałego, coś niezmiennego – to jest pewność Bożej miłości. ,,Nie jesteście sami. Bogu zależy na was, jesteście dla Niego niepowtarzalni i niepowtarzalny jest plan, jaki Bóg ma dla każdego z was – jest to wspaniały plan miłości”.

Na zakończenie Mszy Świętej z rąk Księdza Biskupa nominowani uczniowie otrzymali medale, oraz specjalne listy gratulacyjne i upominki za zasługi dla szkoły w następujących kategoriach:

Medale ZSK otrzymali:

  • Krzysztof Kamiński i Piotr Mroczkowski – za wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły katolickiej,
  • Izabela Biernacka – za najlepsze wyniki w nauce w całym cyklu edukacyjnym,
  • Paweł Włodarski i Krzysztof Kamiński – za 100% frekwencję w całym cyklu edukacyjnym.

Podziękowania dla ks. biskupa w imieniu młodzieży skierował Piotr Mroczkowski, podkreślając szeroko pojęte wsparcie ze strony Pasterza Diecezji dla całej szkoły, co niezwykle podnosi znaczenie tej ponad stuletniej instytucji.

Wyrazy wdzięczności skierowane zostały również do całego grona pedagogicznego na czele z ks. dyrektorem Jackiem Kędzierskim. Młodzież u progu egzaminu dojrzałości wyraziła podziękowania za jego ofiarną posługę, ojcowskie zainteresowanie i za troskę o kształtowanie sumień młodych ludzi.

W serca maturzystów mocno zapadły słowa kaznodziei, do tego stopnia, że po zakończonych uroczystościach, podczas ostatniego akordu radosnego spotkania, jakim był obiad zorganizowany przez rodziców, sami absolwenci przy stole poruszali myśli z homilii. Młodzi, czując kunszt słowa Księdza Kanclerza, również wyrazili swoją wdzięczność, ofiarując kwiaty.

Absolwentów szkoły żegnali kolejno: Ksiądz Dyrektor oraz Ksiądz Biskup. Ks. dr Jacek Kędzierski życzył, aby młodzi ludzie nadal inwestowali w siebie, by potrafili wyznaczyć dla siebie odpowiednią hierarchię wartości, aby nie rezygnowali z miłości do Chrystusa, a Pasterz Diecezji, w końcowym słowie nawiązał do wiersza Zbigniewa Herberta pt. „Przesłanie Pana Cogito”, w którym jest zawarta piękna sentencja: „Bądź wierny, idź”, która ma być zachętą dla maturzystów, aby w każdym czasie kroczyli za Chrystusem i nigdy nie odwrócili się od Niego, gdyż On jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Po zakończonej Eucharystii młodzież udała się do Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie miało miejsce uroczyste rozdanie świadectw i nagród dla uczniów.

Podczas szkolnej akademii po raz ostatni wystąpił Konrad Weber, nasz szkolny wirtuoz muzyczny wraz z towarzyszącymi mu koleżankami i kolegami ze szkolnej ławki, którzy ubogacili całość swoim pięknym śpiewem.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy czynnie włączyli się w zakończenie roku, a wszystkim abiturientom życzymy sukcesów podczas zbliżających się egzaminów maturalnych. Powodzenia!

ks. Marcin Lewandowski i Mateusz Halik

Skip to content