„Rodzice czytają dzieciom”

Rodzice dzieci z grupy „MOTYLKÓW” przychodzą do przedszkola nie tylko po to, aby przyprowadzić i odebrać swoje pociechy, ale także po to, aby poczytać im bajki. Od września 2018 r Rodzice aktywnie włączyli się w akcję “Rodzice czytają dzieciom”, przychodzili do przedszkola i czytali książki wspólnie wybierane z synem czy córką z domowej biblioteczki.

Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Czytanie bajek wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej dzieci, wzbogaca ich wiedzę o świecie oraz kształtuje wrażliwość moralną, dlatego przez cały rok panie nauczycielki oraz Rodzice w naszym przedszkolu czytają dzieciom bajki, baśnie, wiersze, opowiadania i inne utwory.

Nasza akcja głośnego czytania Rodziców w grupie sześciolatków miała na celu kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich, a także przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych oraz budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem.

Dziękujemy Rodzicom za włączenie się do akcji… za to, że znaleźli czas, chęci i sprawili naszym przedszkolakom ogromną radość.

Paulina Makowska

Skip to content