Nowe filmy w bibliotece

Biblioteka szkolna wzbogaciła swoje zbiory  o filmy religijne. Jest to zasługa naszego absolwenta  gimnazjum i liceum, który ukończył szkołę w 2013 r. Wiktora Grzegorza Gerstensteina, któremu bardzo serdecznie dziękujemy.

Zajęcia z filmem mogą prowadzić do kształcenia wartościowych nawyków i gustów oraz głębokiej refleksji nad ważnymi tematami.

Zachęcam wszystkich uczniów oraz nauczycieli do przyjścia do biblioteki w celu wypożyczenie nowych ciekawych filmów, ale również do sięgnięcia po te, które już są w naszych zasobach.

Paulina Iwańska

Skip to content