Kolejny sukces fizyków z klasy IIIA LO!

Tymoteusz Uzarczyk, uczeń klasy IIIA LO, uzyskał zaszczytny tytuł Laureata Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Tymoteusz w swoim projekcie opisał system zasilania i wymiany elementów zasilających samochody elektryczne. Praca zawiera opis pomysłu wyeliminowania najbardziej dokuczliwej wady samochodów elektrycznych związanej z doładowywaniem baterii. Uczeń i zaprojektował innowacyjne moduły, podziemną stację wymiany modułów i specjalistyczną maszynę wymieniającą moduły. Opisał działanie powyższego systemu, procesu ładowania modułów oraz możliwości płatności za usługę. Praca zawiera także opis sposobu wprowadzenia systemu na rynek.

Projekt przeszedł przez wszystkie etapy olimpiady a w finale komisja orzekła o przyznaniu jego autorowi tytułu Laureata.

Tymoteuszowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Grzegorz Matusiak

Skip to content