Uroczyste podsumowanie X Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego „Symbole Ducha Świętego”

 W dniu 14 czerwca 2018 roku w gmachu ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku  nastąpiło uroczyste podsumowanie X Jubileuszowego Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego pn. „Symbole Ducha Świętego” . Tematyka zrodziła się pod wpływem inspiracji myślą Roku Liturgicznego: „ Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Patronat nad konkursem tradycyjnie objął  Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering. Z radością informujemy, że był to X, a tym samym  jubileuszowy Konkurs. W tym miejscu należy wspomnieć  tematy poprzednich edycji Konkursu:

 • Kapliczki i krzyże przydrożne
 • Dzwonnice
 • Bazylika Katedralna we Włocławku ( z okazji 600-lecia)
 • „Bożonarodzeniowe szopki”
 • Piękno natury
 • W hołdzie Bł. Janowi Pawłowi II, w Roku Jego Kanonizacji „Tchnienie polskich lasów i jezior”
 • „Wschody i zachody słońca”
 • Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami
 • “Jak szczęśliwa Polska cała,, w niej Marii kwitnie chwała” w 100-lecie objawień fatimskich

 Uroczyste wręczenie nagród poprzedził występ słowno–muzyczny uczniów.

W imieniu Kapituły Konkursowej zabrał głos Ksiądz Marcin Lewandowski, który w wystąpieniu nawiązał do  symboliki Ducha Świętego oraz  omówił prace Kapituły Konkursu, po czym nastąpiło uroczyste odczytanie protokołu przez przewodniczącego  i wręczenie nagród przez Księdza Dyrektora dr Jacka Kędzierskiego.

Protokół z posiedzenia Kapituły Konkursowej  X Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego  pt. „Symbole Ducha Świętego” inspirowanego  hasłem Roku Liturgicznego 2018: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Pod Patronatem JE ks. bpa Wiesława Alojzego Meringa

W dniu 8 czerwca 2018 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursowej X Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego  „Symbole Ducha Świętego”.  W skład Kapituły Konkursowej weszli:

 • Ksiądz Marcin Lewandowski – przewodniczący
 • Ksiądz Jacek Buta – członek
 • Pan Wojciech Alabrudziński – członek
 • Pan Jarosław Czerwiński – członek

Wyniki Konkursu X Międzyszkolny Konkursu Fotograficznego „Symbole Ducha Świętego”

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Na konkurs wpłynęły 195  fotografie.

Szkoła Podstawowa

 • I miejsce – Karol Wieczorek –  Szkoła Podstawowa Oddziałami Integracyjnymi  nr 82 im. Jana Pawła II  w Warszawie
 • II miejsce –  Natalia Nawrocka – Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza we Włocławku
 • III miejsce –  Jakub Czahora –  Szkoła Podstawowa Oddziałami Integracyjnymi  nr 82 im. Jana Pawła II  w Warszawie

 Wyróżnienia:

 • Helena Józwiak –  Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza we Włocławku

Szkoła Podstawowa kl. 4-7

 • I miejsce – Zofia Kwiatkowska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza we Włocławku
 • II miejsce Natalia Chojnacka – Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku
 • III miejsceAleksander Kwiatkowski – Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza we Włocławku

Wyróżnienia

 • Antonina Uzarczyk – Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku
 • Patryk Wąsik – Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza we Włocławku

Gimnazjum

 • I miejsce – Adam Czyżnielewski – Szkoła Podstawowa nr 23 Włocławek  z Oddziałami Gimnazjalnymi
 • II miejsce – Oliwia Chojnacka –  Gimnazjum nr 7  we Włocławku
 • III miejsce – Juliusz Wasieleski –  Gimnazjum nr 3 we Włocławku

Wyróżnienia nie przyznano.

 Szkoły ponadgimnazjalne 

 • I miejsce Milena Malicka – III LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku
 • II miejsce, W. Bagińska –  I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku
 • III miejsce – nie przyznano

Wyróżnienia

 • Katarzyna Alabrudzińska – I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku
 • Kaja Stempczyńska – I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku

Prace zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej

 • Szymon Pączkowski – Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku
 • Klaudia Chojnacka – III LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku
 • Nikola Zielińska – III LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku
 • Katarzyna Biegalska – III LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku
 • Luiza Kubera – Szkoła Podstawowa nr 22 we Włocławku
 • Joanna Jaworska – ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku
 • Patrycja Szczepańska – Szkoła Podstawowa nr 22 we Włocławku
 • Julia Cackowska Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku
 • Viktoria Niedzielska – Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku
 • Maria Fryżewska – ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku
 • Andrzej Kwiatkowski – Publiczne Katolickie Przedszkole pod Aniołem Stróżem
 • Jan Dominikowski – Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku
 • Aleksandra Wudarzewska – Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku
 • Kinga Graczyk – Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku
 • Oliwia Rybska – Szkoła Podstawowa nr 2 we Włocławku
 • Zuzanna Porzeżyńska – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82  w Warszawie
 • Matylda Bieniak – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82  w Warszawie
 • Aleksandra Arkuszewska – ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku

Fundatorem nagród był  Ksiądz Dyrektor dr Jacek Kędzierski.

Nagrodami były karty prezentowe,  które uczestnicy mogą zrealizować w EMPIKU.

Ksiądz Dyrektor wręczył podziękowania nauczycielom przygotowujących uczniów do konkursu  oraz Kapitule Konkursowej.

Pogratulował laureatom, ich  opiekunom oraz wszystkim uczestnikom X  jubileuszowego Międzyszkolnego  Konkursu Fotograficznego pn. „Symbole Ducha Świętego”.  W swoim wystąpieniu podziękował pani Bożenie Sobierajskiej – autorce cyklicznego Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego , który, jak podkreślił,  pięknie wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń szkoły, miasta, a nawet Polski. Zaprosił do organizacji  oraz  do uczestnictwa  w kolejnej   edycji Konkursu  z nadzieją na jego  wymiar ogólnopolski.

Uczestnicy  wraz z opiekunami zwiedzali wystawę pokonkursową.

Zapraszamy do  uczestnictwa XI edycji konkursu w kolejnym roku szkolnym !!!

Bożena Sobierajska

 

 

 

 

Skip to content