Msza Święta w katedrze na zakończenie roku szkolnego

22 czerwca zakończyliśmy rok szkolny. Centralną część tej wyczekiwanej przez wszystkich uroczystości stanowiła Msza Święta, która była sprawowana we włocławskiej bazylice katedralnej.  Przewodniczył jej JE ks. bp Stanisław Gębicki, a homilię wygłosił kustosz katedry – ks. prał. Michał Krygier.

Na początku słowa powitania wygłosił dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza – ks. dr Jacek Kędzierski. Podkreślił wyjątkowy charakter roku 2018, wskazując na setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, przypominając, że w kształtowanie polskości we Włocławku wpisała się właśnie szkoła Długosza, istniejąca od roku 1916. Ks. Dyrektor zwrócił także uwagę, że jest to czas, na który przypada 90. rocznica istnienia internatu przy ZSK.  Następnie wyraził słowa wdzięczności wobec Księdza Biskupa, dziękując za przybycie i gotowość sprawowania Eucharystii. Ponadto podziękował za gościnność ks. prał. Krygierowi.

W homilii ks. Michał Krygier wyeksponował bardzo ważną rolę szkoły w kształtowaniu osobowości każdego człowieka. Homilia miała charakter dialogu z najmłodszymi długoszakami, ale ponad wszelką wątpliwość trafiała do każdego z obecnych. Poprowadzone pytaniami księdza dzieci zwróciły uwagę, że świat jest bardzo piękny, różnorodny. Człowiek może cieszyć się bogactwem czterech pór roku. Tak piękny świat zaplanował dla niego Pan Bóg. Może się jednak zdarzyć tak, że w świecie zapanuje chaos i wówczas – aby na nowo wprowadzić ład – człowiek powinien wykorzystać swój rozum. W nim znajduje się całe bogactwo wiedzy i doświadczenia, a miejscem, gdzie ludzki rozum może się rozwijać, jest szkoła. Zdobywając nowe wiadomości i umiejętności, należy pamiętać, by nie popaść w pychę. Trzeba mieć świadomość, że to, co się osiągnęło, jest darem Pana Boga.

Kończąc homilię, ks. prał. Krygier podkreślił rolę rodziców i nauczycieli w procesie rozwoju dzieci i młodzieży. Zachęcone przez kaznodzieję dzieci wyraziły wdzięczność za dar przekazywanej wiedzy, wykrzykując chóralnie „Dziękujemy”.

Po uroczystej Eucharystii najlepsi  uczniowie kończący Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Długosza otrzymali z rąk Księdza Biskupa medale za zasługi dla Zespołu Szkół Katolickich:

– za wzorowe wypełnianie misji szkoły katolickiej – Mateusz Betke;

– za najlepsze wyniki w nauce w całym cyklu edukacyjnym i najwyższy wynik na egzaminie po trzeciej klasie gimnazjum – Dominika Rzadkowolska;

– za najlepiej napisany egzamin po trzeciej klasie gimnazjum – Stanisław Adamiak;

– za 100% frekwencję w całym cyklu edukacyjnym – Paweł Gołębiewski.

Medalem został nagrodzony także uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza, Mateusz Babiński, który uzyskał najlepszy wynik na egzaminie po trzeciej klasie szkoły podstawowej.

Po wręczeniu nagród JE ks. bp Stanisław Gębicki skierował swoje słowa do wszystkich zebranych w katedrze. Wspomniał swój związek z dawną szkołą Długosza, a mianowicie swoją naukę w niej w latach 1959-61, gdy mieściło się tu Niższe Seminarium Duchowne. Od wspomnień Ksiądz Biskup przeszedł do teraźniejszości – dzisiejszy dzień nazwał dniem zbierania owoców. Zwrócił uwagę, że do owego zbierania owoców przyczyniło się wiele osób, którym  uczniowie powinni okazać swoją wdzięczność. Wprawdzie ci, którzy czynią jakiekolwiek dobro, często robią to nie po to, aby oczekiwać podziękowań, ale  – według Księdza Biskupa – obowiązkiem otrzymującego dobro jest za nie podziękować. Dlatego zachęcał do wyrażenia serdecznych podziękowań dyrekcji szkoły, nauczycielom, pracownikom, rodzicom , ale także  do serdecznego uśmiechu skierowanego do szkolnych kolegów i koleżanek. Podkreślił, że „wdzięczność i pszenica rosną tylko na dobrym gruncie”, dlatego dobry człowiek umie dziękować. Dobry chrześcijanin ponadto dziękuje Panu Bogu.

Na zakończenie swojego wystąpienia Ksiądz Biskup pogratulował wszystkim uczniom – nie tylko tym uprzednio nagrodzonym – owoców prawie rocznego szkolnego trudu, po czym udzielił wszystkim Bożego błogosławieństwa.

A. Sz.

 

Skip to content