Zakończenie roku szkolnego trzecich klas gimnazjum

Poetycko, nostalgicznie  i … gorąco. Te trzy przysłówki określają czwartkowe popołudnie – 21 czerwca, podczas którego najstarsi gimnazjaliści odebrali świadectwa ukończenia Publicznego Gimnazjum im. Księdza Jana Długosza.

Poetycko stało się za sprawą montażu słowno-poetycko-muzycznego przygotowanego pod opieką p. mgr Lidii Wiśniewskiej. Ambitny program – złote myśli, wiersze  i utwory muzyczne w wykonaniu utalentowanych uczniów –  podkreśliły nostalgię chwili. Zwracały uwagę słuchaczy na fakt, iż życie koncentruje się wokół trzech problemów: życie – miłość – przemijanie i zdawały się przekonywać ich do prawdy, że trzeba korzystać z tego, co ma się w danej chwili, bo to, co dzieje się tu i teraz, powinno mieć największe znaczenie, ponieważ los człowieka jest niepowtarzalny. Niczego nie można przeżyć na nowo, poprawić, rozstrzygnąć inaczej, niemożliwością jest bowiem przeżyć coś dwa razy, w identyczny sposób. Gorąca aura dodatkowo potęgowała emocje przedostatniego rocznika absolwentów szkoły, którzy  odbierali świadectwa – podsumowanie swoich trzyletnich starań.

Uroczystość zwyczajowo rozpoczęła się przemówieniem dyrektora ZSK im. Księdza Jana Długosza – księdza dr Jacka Kędzierskiego. Znalazło się w nim miejsce nie tylko na wspomnienia, ale także podsumowanie minionego roku szkolnego i wyników egzaminu gimnazjalnego, który zdaniem dyrektora stał się dobrym owocem wspólnej, efektywnej  pracy uczniów i nauczycieli. Gimnazjaliści osiągnęli w roku szkolnym 2017/2018 dość wysoką średnią (4,13), 30 osób uzyskało średnią 4,75 i więcej a 65 osób wzorowe zachowanie.

Ważnym momentem spotkania było wręczenie świadectw. Wszyscy uczniowie odebrali dokumenty ukończenia gimnazjum z rąk dyrektora – księdza dr Jacka Kędzierskiego i wicedyrektor ds. gimnazjum p. mgr Sławomiry Lewandowskiej oraz gratulacje od wychowawców – p. mgr Piotra Chodoły (klasa III a), p. mgr Agnieszki Szabłowskiej (klasa III b ), p. mgr Rafała Kurzępy (III c) , p. mgr Sylwii Pietrzak (III d)  oraz p. mgr Małgorzaty Jaskólskiej (III e). Najlepsi z najlepszych wyróżnieni zostali świadectwami z czerwonym paskiem, nagrodami i dyplomami a ich rodzice listami gratulacyjnymi, i podziękowaniem za wzorowe wychowanie dzieci, i wspieranie działań szkoły. Uroczystość stała się także zapowiedzią wręczenia medali za 100 % frekwencję, najwyższą średnią i najlepiej napisany egzamin gimnazjalny.

Popołudnie owocowało w podziękowania. Wyrazy wdzięczności wobec rodziców, uczniów i nauczycieli wygłosił ksiądz dyrektor. Całej społeczności szkolnej swe podziękowania składali również uczniowie klas III. W ich imieniu głos zabrały uczennice – Dominika Rzadkowolska i Ewa Korycka. Piękne, muzyczne podziękowania złożyli rodzice. Ich występ był uzupełnieniem artystycznej strony uroczystości. 

„Choćbyśmy uczniami byli /najtępszymi w szkole świata, /nie będziemy repetować /żadnej zimy ani lata. /Żaden dzień się nie powtórzy (…)”. Słowa polskiej noblistki zacytowane w czasie występu artystycznego podkreśliły ulotność i wyjątkowość uroczystości, jej niepowtarzalność a nawiązanie do filozofii Heraklita stało się zapowiedzią zmian, jakie nastąpią w życiu absolwentów.

Wzruszeni pedagodzy i rodzice, przejęci uczniowie nie mogli rozstać się jeszcze długo po uroczystości. Trzy lata pozwoliły nawiązać wiele pozytywnych relacji. W gimnazjum zrodziły się bezcenne przyjaźnie, wspólnie dzieliliśmy zarówno radości jak i smutki. Byliśmy jak jedna wielka rodzina. Wszyscy zapewniali się o tym, że będą pamiętać…

Sylwia Pietrzak

Skip to content