Dominika Rzadkowolska i Maciej Chlebny laureatami Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów

We czwartek 21 czerwca 2018 r. tradycyjnie już w ratuszu przy Zielonym Rynku miała miejsce uroczystość, podczas której wręczono stypendia Prezydenta Miasta najlepszym uczniom, laureatom konkursów ze wszystkich typów szkół.

Wśród dwudziestu „młodych ambasadorów naszego miasta i regionu”, jak określił stypendystów prezydent Marek Wojtkowski, jest dwoje długoszaków:

  • Dominika Rzadkowolska (kl. IIId naszego gimnazjum), tegoroczna laureatka konkursu przedmiotowego z historii,
  • Maciej Chlebny (w tej chwili już absolwent naszego LO, kl. IIIA) laureat Olimpiady Wiedzy Technicznej i Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.

Uroczystą galę uświetnili swoją obecnością: Zastępca Prezydenta ds. Edukacji i spraw Społecznych p. Barbara Moraczewska, reprezentująca Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty p. Marka Gralika Kujawsko – Pomorski Wicekurator Oświaty p. Małgorzata Oborska oraz Dyrektor Delegatury Kujawsko – Pomorskiego Kuratorium Oświaty we Włocławku p. Małgorzata Kowalczyk-Przybytek.

W uroczystych przemówieniach uczniowie i ich opiekunowie oraz dyrektorzy macierzystych szkół laureatów usłyszeli nie tylko słowa uznania i gratulacje, ale również życzenia, aby pasje młodych ludzi przerodziły się w ich sukcesy zawodowe w dorosłym życiu. Wicekurator Oświaty p. Małgorzata Oborska wskazała również, jakie cechy, obok zdolności i zapału oraz towarzyszenia rodziców i nauczycieli budują sukces młodego człowieka, zaliczając do nich: cierpliwość, pracowitość, wytrwałość, pasję i umiejętność rezygnacji z tego, co w osiągnięciu sukcesu przeszkadza. Naszym Laureatom w tej miłej uroczystości mieli przyjemność towarzyszyć: p. wicedyrektor Urszula Brykalska oraz opiekunowie: p. Jolanta Nowak i p. Grzegorz Matusiak.

Dominice i Maciejowi serdecznie gratulujemy, życzymy dalszego rozwijania swoich pasji oraz spełnienia życzeń, które usłyszeli: aby ich szkolne zainteresowania i osiągnięcia przyczyniły się do osobistych i zawodowych sukcesów w dorosłym życiu.

Jolanta Nowak

Skip to content