XV Konferencja “Informatyka w Edukacji”

Od 26 do 28 czerwca 2018 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, odbyła się XV Konferencja “Informatyka w Edukacji” z tematem przewodnim: “Myśl komputacyjnie!”. Skierowana była do wszystkich nauczycieli i wykładowców, którzy chcą w sposób świadomy wykorzystywać metody i techniki wypływające z informatyki do rozwiązywania problemów w nauczanych przez siebie przedmiotach. Tematyka konferencji obejmowała m. in. :

– myślenie komputacyjne w teorii i w praktyce,

– przygotowanie do wprowadzania myślenia komputacyjnego we wszystkich dziedzinach życia,

– nowa podstawa programowa informatyki – blaski i cienie,

– praca z uczniem uzdolnionym informatycznie.

Miałam możliwość reprezentować naszą szkołę na tej konferencji.
Powitalne wystąpienie skierował do nas m. in. Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. W ramach konferencji mogliśmy wysłuchać wykładów wybitnych profesorów z dziedziny informatyki z Warszawy i Torunia. Wśród nich był prof. Jan Madey (na zdjęciu) z Uniwersytetu Warszawskiego, którego studenci od lat zdobywają laury na międzynarodowych konkursach programistycznych. W prezentowanych referatach przedstawiono najnowsze rozwiązania technologiczne wspomagające edukację w szerokim zakresie. Uczestniczyliśmy w licznych warsztatach metodycznych, a także podczas dyskusji dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami. Wydawnictwa prezentowały literaturę fachową, a inni sponsorzy prezentowali swoje produkty dla edukacji. Pierwszego dnia konferencji otwarto również wystawę z okazji 70-lecia informatyki w Polsce.

Jadwiga Piasecka

Skip to content