81. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę

„Mam odwagę chcieć być świętą […] tylko świętość jest najpełniejszą miłością, więc nie tylko chcę, ale muszę być świętą, nowoczesną świętą, teocentryczną humanistką!”
Bł. Natalia Tułasiewicz

„W służbie Bogu i Ojczyźnie” – 81. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę

Tradycyjnie z wielką radością Duszpasterstwo Nauczycieli Diecezji Włocławskiej w dniach 1-2 lipca 2018 roku uczestniczyło w 81. Pielgrzymce Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę, dziękując za miniony rok szkolny i prosząc o potrzebne łaski na dalszy czas pracy. Grupie nauczycieli diecezji włocławskiej przewodniczył ich duszpasterz ks. dr Andrzej Tomalak. ZSK im. ks. Jana Długosza u stóp Jasnogórskiej Pani reprezentowali: pp. wicedyrektor Sławomira Lewandowska i Urszula Brykalska oraz nauczyciele: Ewa Bieniek, Aleksandra Rusin, Jolanta Nowak, Dariusz Goldewicz oraz pisząca to sprawozdanie Bożena Sobierajska.
Należy podkreślić, że pielgrzymki polskich nauczycieli do stóp Maryi trwają nieustannie od 1937 roku. Myśl zorganizowania pierwszej pielgrzymki zrodziła się w środowiskach katolickich pedagogów w latach trzydziestych dwudziestego wieku. Ta zaszczytna inicjatywa otrzymała zgodę Episkopatu Polski.

W programie 81. Pielgrzymki, która odbyła się pod hasłem „W służbie Bogu i Ojczyźnie” tradycyjnie w Auli Ojca Kordeckiego odbyło się XVII Ogólnopolskie Sympozjum Ewangelizacyjne zorganizowane przez Polskie Krajowe Duszpasterstwo Nauczycieli oraz Polskie Towarzystwo Teologiczne. Przybyłych nauczycieli wychowawców powitał ks. bp Piotr Turzyński – Krajowy Duszpasterz Nauczycieli, który podkreślił, że pielgrzymka jest wyrazem oddania hołdu nauczycielom, którzy aktywnie włączyli się w czasach zaborów i odradzającej się Ojczyzny w jej organizację; jest także podkreśleniem włączenia się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ksiądz Biskup podkreślił, że od młodego pokolenia zależy rodzina, Ojczyzna, Kościół, dlatego nauczyciele jako formatorzy młodych serc decydują o kształcie naszej Ojczyzny.

Wykład nt. „Służba Bogu i Ojczyźnie – szczytowa postawa racjonalności człowieka” na przykładzie kilku Polaków z kręgu nauki, wiary i kultury polskiej wygłosił ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prelegent podkreśli, że patriotyzm w sensie merytorycznym i historycznym jest naturalnym prawem człowieka do miłowania własnego narodu, tzn. że jest on pietyzmem wobec rodziców i ojczyzny. Patriotyzm to również szkoła szacunku wobec drugiego człowieka oraz droga ćwiczenia się w posłuszeństwie. Patriotyzm to fundament dobrobytu duchowo – materialnego narodu i państwa. Swoje wystąpienie ks. profesor oparł na przykładzie wielkich Polaków,  m.in. kard. Stefana Wyszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Cypriana Kamila Norwida, ks. Piotra Skargi, bł. ks. Jerzego Popiełuszki i bł. Natalii Tułasiewicz. Profesor podkreślił, że w tych postaciach rozpoznajemy to, co Ignacy Paderewski akcentował, upatrując właśnie w miłości do Pana Boga i Ojczyzny nawet pewnego sakramentu, a Cyprian Kamil Norwid cudu.

„Błogosławiona Nauczycielka Natalia Tałasiewicz” – to wykład przedstawicielki rodziny Błogosławionej – pani Natalii Tułasiewicz – Wala. Przybliżyła ona pielgrzymom postać Błogosławionej Natalii Tułasiewicz, jej oddanie w kształtowaniu młodych charakterów.  Była ona jedną z dwu świeckich kobiet z grupy 108 polskich męczenników II wojny światowej, beatyfikowanych 13 czerwca 1999 roku w Warszawie przez Jana Pawła II. Błogosławiona Natalia Tułasiewicz była z powołania nauczycielem. Przed wojną uczyła w poznańskich szkołach gimnazjalnych języka polskiego. Była polonistą i można powiedzieć, że zarazem wzorem cnót nauczycielskich. Prowadziła zaangażowane życie religijne, głosiła referaty o życiu duchowym, prowadziła dziennik duszy i pisała wiersze. Wraz z wybuchem II wojny światowej rozpoczął się u bł. Natalii Tułasiewicz nowy rozdział w jej życiu. Po opuszczeniu w grudniu 1939 roku z nakazu hitlerowców Poznania wspólnie z rodzicami udała się na tułaczkę. Przejściowo zatrzymała się w Ostrowcu Kieleckim, a w lutym 1940 roku dotarła do Krakowa gdzie poświęciła się pracy w tajnym nauczaniu. Dzień rozpoczynała od udziału we Mszy Świętej, intensywnie poszukiwała własnej drogi życiowej. Odpowiadając na apel Rządu Londyńskiego w 1943 roku, postanowiła wyjechać dobrowolnie do Niemiec, by apostołować wśród rodaków wywiezionych na roboty przymusowe. W Hanowerze podjęła pracę w fabryce, gdzie organizowała życie religijne robotnic, głosiła konferencje, organizowała nabożeństwa i czuwała nad moralnością kobiet tam zatrudnionych. Została aresztowana 29 kwietnia 1944 roku. Doświadczenie aresztu przyjmowała z cierpliwością i spokojem. Została przewieziona do obozu w Ravensbruk, gdzie nadal była aktywną apostołką. Zginęła śmiercią męczeńską w Wielką Sobotę 1945 roku. Tak pisała w swoim pamiętniku:  „Wychowanie naszych pokoleń w idei odwetu przywiedzie Europę niechybnie ku trzeciej wojnie, […] wydaje mi się obowiązkiem ostrzegać kiedyś opinię publiczną wszystkich krajów, nie tylko Polski, że fanatyzm nacjonalistyczny jest przepaścią, wciągającą w swoje czeluście najpiękniejsze wartości ludzkości. […] Tańczymy ciągle na wulkanie, tańczymy nawet wtedy, gdy lawa wybucha”.

Na zakończenie pierwszego dnia pielgrzymi – nauczyciele i wychowawcy uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu i w adoracji Najświętszego Sakramentu oraz w Eucharystii, której przewodniczył ks. bp Andrzej Przybylski.

Drugi dzień pielgrzymowania rozpoczął się na Jasnogórski Szczycie wspólnym różańcem oraz relacją z sympozjum. Ksiądz Wojciech Wojtyła, sekretarz krajowego biura ds. duszpasterstwa nauczycieli, podkreślił, że tegoroczna 81. Pielgrzymka wpisuje się 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dała możliwość przypomnienia roli nauczycieli, którzy często z narażeniem życia, czynnie podtrzymywali polskość podczas lat zniewolenia przez zaborców. Następnie nauczyciele i wychowawcy wysłuchali wykładu prof. dr. hab. Andrzeja Nowaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pt. „Jak walczyć o niepodległość i jak ją budować?Doświadczenia polskiej historii”. Wykładowca, omawiając drogę Polski do niepodległości, uwypuklił, że obecnie Polsce potrzebna jest jedność i systematyczna praca w wielu aspektach życia ze szczególnym podkreśleniem gospodarki.
W dalszej części spotkania uczestnicy wysłuchali koncertu zespołu z parafii św. Antoniego w Lublinie.
Mszy Świętej na Jasnogórskim Szczycie przewodniczył bp Henryk Tomasik, a oprawę muzyczną przygotowało duszpasterstwo diecezji lubelskiej. Ksiądz bp Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej, w swojej homilii zwrócił uwagę na zachodzące zmiany społeczne, które dotykają młodego człowieka oraz wynikające z nich zadania dla duszpasterzy, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na zagrożenia obecnych czasów: liberalizm moralny, absolutyzację wolności i współczesne doktryny. W swojej homilii odniósł się do nauczania św. Jana Pawła II, podkreślając, że wolność zależna jest od prawdy, jest to podporządkowanie się prawdzie, a nigdy podporządkowanie sobie prawdy.

Na zakończenie Mszy Świętej ks. bp Piotr Turzyński podziękował wszystkim nauczycielom i wychowawcom za wytężony rok pracy i stałą obecność u stóp Maryi. Zwrócił uwagę na fakt, że nauczyciel, bez względu jakiego przedmiotu uczy, „nie może się zdyspensować od funkcji wychowawczej, nie musi być tylko specjalistą od wiedzy, przede wszystkim musi być wychowawcą”. Delegat Krajowego Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa nauczycieli, nawiązując do 100. lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, podkreślił, że nie byłoby niepodległej Ojczyzny „bez siłaczek i bez siłaczy”, nauczycieli i wychowawców, którzy z zapałem i miłością spełniali swoje powołanie.

Podsumowaniem tegorocznej pielgrzymki niech będą słowa ks. bpa Piotra Turzyńskiego, który interpretując przyświecające jej hasło „W służbie Bogu i Ojczyźnie”, powiedział: „Hasło to przypomina, że praca nauczyciela jest nie tylko zawodem, ale posłannictwem, którego istotą i celem jest troska o integralne wychowanie młodego człowieka. Słowa te przypominają również, że od jakości wychowania zależy los nie tylko poszczególnych osób żyjących współcześnie, ale także dobro przyszłych pokoleń”

Bożena Sobierajska

 

Skip to content