Awans zawodowy nauczycieli w Długoszu

W dniach 3 i 4 lipca 2018 r. odbyły się w naszej szkole egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego.

We wtorek, 3 lipca, przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez organ prowadzący szkołę stawiło się pięcioro nauczycieli kontraktowych, którzy po trzech latach stażu na wyższy stopień nauczycielski zaprezentowali swój dorobek zawodowy i odpowiedzieli na niełatwe pytania Komisji. Do stałego składu Komisji Egzaminacyjnej, który tworzyli: reprezentujący organ prowadzący ks. dr Marcin Idzikowski- Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej- jako przewodniczący, z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty – starszy wizytator pani Barbara Lewandowska oraz dyrektor szkoły ks. dr Jacek Kędzierski dołączali dwaj eksperci, w zależności od przedmiotu nauczania kandydata na nauczyciela mianowanego. W tym roku byli to eksperci z języka polskiego, języka angielskiego, geografii, historii i religii.

W wyniku bardzo dobrze zdanego egzaminu awans na stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:

  1. mgr Dorota Antczak- nauczyciel geografii,
  2. mgr Jakub Kostrzewski – nauczyciel języka angielskiego,
  3. mgr Marcin Lewandowski – nauczyciel religii,
  4. mgr Jolanta Nowak – nauczyciel historii i wos-u,
  5. dr Anna Taberska – nauczyciel języka polskiego.

Następnego dnia, w środę 4 lipca, przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, stawiło się pięcioro stażystów, ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego. Komisji przewodniczyła wicedyrektor Sławomira Lewandowska, której w każdym przypadku towarzyszył nauczyciel mianowany lub dyplomowany oraz opiekun stażu. W Komisjach zasiadali: p. Gabriela Goszcz, p. Bożena Sobierajska, ks. Sebastian Tomczak oraz p. Aneta Wąsik. Nauczyciele przedstawili swoje sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i poprawnie odpowiedzieli na pytania Komisji Kwalifikacyjnej. Akceptację Komisji na awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego otrzymali:

  1. mgr Urszula Bordyn- wychowawca świetlicy,
  2. mgr Sandra Iwańska – wychowawca świetlicy, nauczyciel rewalidacji i doradztwa zawodowego,
  3. mgr Anna Szczerbiak – nauczyciel wychowania przedszkolnego,
  4. mgr Marta Trela – wychowawca świetlicy,
  5. mgr Jakub Zemlak – wychowawca świetlicy

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych awansów zawodowych !

Sławomira Lewandowska

 

Skip to content