„Długosz” kuźnią olimpijczyków. Narada dyrektorów 2018

W dniu 29 sierpnia 2018 r. w  Centrum Kultury Browar B. odbyła się narada Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty p. Marka Gralika z dyrektorami szkół i placówek oświatowych rejonu włocławskiego, inaugurująca nowy rok szkolny 2018 /2019. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: dr Joanna Borowiak – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Domicela Kopaczewska dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Wojciech Jaranowski – radny Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego, dr Barbara Moraczewska – wiceprezydent Miasta Włocławek, Agnieszka Białopiotrowicz – dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek.

Podsumowano pierwszy rok reformy oświatowej oraz przedstawiono analizę egzaminów gimnazjalnych i maturalnych w rejonie dawnego województwa włocławskiego.

Ks. dr Jacek Kędzierski odebrał z rąk Kuratora Marka Gralika gratulacje wysokiej zdawalności egzaminu maturalnego w naszej szkole w 2018 r. oraz największej liczby laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych w liceum.

We Włocławku to nasza szkoła  miała największą ilość olimpijczyków, a w województwie zajęliśmy pod tym względem trzecie miejsce. Podobnie jest z konkursami przedmiotowymi dla gimnazjum, na tym polu dalej jesteśmy najlepsi. Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku zaliczono do szkół – kuźni olimpijczyków. Choć pani Kurator Maria Mazurkiewicz wyraziła obawę, że w większości olimpijczycy z gimnazjum nie są olimpijczykami w szkole średniej, a ich potencjał jest marnowany, my z dumą możemy powiedzieć, że nasze liceum kontynuuje rozwój naukowy zdolnych i ambitnych gimnazjalistów. Jest to niewątpliwą zasługą utalentowanych i pracowitych uczniów, ich znakomitych nauczycieli przedmiotu, ale także umiejętności motywacji do dobrej pracy Dyrektora szkoły, co podkreślał w swoim wystąpieniu Kurator Oświaty p. Marek Gralik.

W tym roku szkolnym główny nacisk we wdrażaniu podstawy programowej kładzie się na samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Priorytetem Kuratorium Oświaty w pracy szkół i placówek jest bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych, a także inspirowanie uczniów do stosowania efektywnych sposobów uczenia się.

Na rozpoczynający się trudny rok szkolny dyrektorzy przyjęli dobre życzenia od Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty- p. Marka Gralika oraz p. dr Joanny Borowiak – Poseł na Sejm RP.

S.L.

Skip to content