Inauguracyjne spotkanie wychowanków internatu z Księdzem Dyrektorem

W dniu 03.09.2018r. odbyło się spotkanie wychowanków internatu z ks. dyrektorem Jackiem Kędzierskim. W zebraniu uczestniczyli także: kierownik internatu p. A. Wąsik, opiekun duchowy internatu ks. prefekt M. Lewandowski oraz  wychowawcy: p. A. Lasota-Staszak i D. Goldewicz.

Spotkanie miało głównie charakter organizacyjno – informacyjny. Ksiądz dyrektor J. Kędzierski przedstawił wychowankom kadrę internatu oraz zapoznał z głównymi aspektami wychowawczymi i socjalnymi  związanymi z pobytem w placówce. Szczególną uwagę zwrócił na kwestie zachowań godzących w bezpieczeństwo wychowanków oraz ład i porządek internatu.

Następnie kierownik internatu p. A. Wąsik omówiła szczegółowo specyfikę placówki z naciskiem na zasady funkcjonowania wychowanków w placówce wynikające z Regulaminu Internatu.

Wychowankowie mieli możliwość zadawania pytań oraz przedstawiania ewentualnych sugestii.

Życzymy naszym podopiecznym wielu sukcesów w nauce, kreatywności w rozwijaniu swoich pasji oraz poczucia domowej atmosfery w naszej placówce.

A. Wąsik
D. Goldewicz

Skip to content