Jan Długosz i jego czasy

Jak co roku, reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w XVII Ogólnopolskim Międzyszkolnym Konkursie Historycznym „Jan Długosz i jego czasy”. Warto przypomnieć, że konkurs ma na celu zaktywizowanie młodzieży do poszukiwania wiadomości o słynnym historyku i kronikarzu, popularyzację jego sylwetki, jak i jego dorobku dziejopisarskiego. W aspekcie tegorocznych uroczystości w naszej szkole – odsłonięcia pomnika ku czci Patrona szkoły – księdza Jana Długosza, sukcesy naszych uczennic doskonale wpisują się w uświetnienie tych wydarzeń.

Konkurs odbywał się w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. W pierwszej z nich drugie miejsce zajęła Sara Jabłońska z klasy II B, trzecie miejsce – Marta Bielawska z klasy I C, natomiast w kategorii gimnazjum wyróżnienie otrzymała Gabriela Gałęza – Kozłowska z klasy 3 b. Gratulujemy i życzymy dalszego sięgania po laury!

Z tego miejsca należy jeszcze serdecznie podziękować p. Dariuszowi Goldewiczowi, który udał się z uczennicami do Kłobucka i sprawował doskonale opiekę nad nimi w czasie całego wyjazdu.

Anna Baranowska
Joanna Kinasiewicz
Katarzyna Kwiatkowska

Skip to content