Czuwaj!

W dniu 21 września uczniowie klas 1a i 1c udali się na wycieczkę do Związku Harcerstwa Polskiego. 

Dzięki temu spotkaniu Długoszacy mogli bliżej zapoznać się z historią harcerstwa. Podczas spotkania prowadzone były różne gry oraz zabawy harcerskie, pląsy przy muzyce, które miały na celu zachęcenie dzieci, aby zostały harcerzami. 

Na koniec spotkania wszyscy zawiązali harcerski krąg i pożegnali się głośnym zawołaniem „Czuwaj!”

Dziękujemy Paniom: Urszuli Bordyn – wychowawcy świetlicy i Marcie Wójciak – pedagogowi za pomoc w opiece nad dziećmi. 🙂

Katarzyna Matuszewska
Mirella Kwiatkowska

 

Skip to content