Wybory do Samorządu Uczniowskiego w Publicznej Szkole Podstawowej ks. J. Długosza we Włocławku

W dniu 1  października  2018 roku społeczność uczniowska Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. J. Długosza we Włocławku klas 4 – 6    uczestniczyła w wyborach do Samorządu Uczniowskiego.   

Na potrzeby szkolnych wyborów  został powołany komitet wyborczy. Uczniowie głosowali na jednego kandydata spośród siedemnastu kandydatów, stawiając znak X w kratce z prawej strony jego zdjęcia i nazwiska kandydata.  W skład komitetu wyborczego, który czuwał nad przebiegiem wyborów oraz podsumowaniem głosów weszli:  przewodniczący Tomasz Wojciechowski kl. 7a, Zofia Kwiatkowska kl. 7a, Zuzanna Nowakowska kl. 5 b, Zofia Pietraszkiewicz kl. 5b oraz Iga Kobuszewska kl. 5b.

Koordynatorem szkolnych wyborów była pani Bożena Sobierajska – pedagog szkolny. Należy podkreślić, że wybory poprzedziła bardzo owocna i konstruktywna kampania wyborcza.

Oto nowe władze SU:

  • Olivia Prouve kl. 6a – przewodnicząca
  • Zuzanna Orbaczewska kl. 6b – zastępca przewodniczącego
  • Tomasz Klarecki kl. 6a – skarbnik
  • Aleksander Wojciechowski kl. 4b  – sekretarz

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy w roku szkolnym 2018/2019 !!!

Bożena Sobierajska
opiekun Samorządu Uczniowskiego SP

Skip to content