Patronalne Święto Anioła Stróża

„[…], bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą Cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.” (Psalm 91)

Kościelne wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów ściśle łączy się z patronalnym świętem naszego przedszkola. Z tej okazji wszyscy pięknie się ubrali, przyjechali do nas goście z zaprzyjaźnionego przedszkola z Bądkowa, a grupa dzieci 6–letnich wcieliła się w anielski chór, recytując, wyśpiewując i tańcząc na cześć Pana Boga. Poprzez występ dzieci opowiedziały, kim są aniołowie, jak pocieszają smutne dusze, w jaki sposób wspierają ludzi; że są wesołe, otulają skrzydłami, że wysyłają całuski, zapisują dobre uczynki złotym piórem w zeszycie, że modlą się za nas do Boga. Po występie nasi goście oraz dzieci z wychowawcami udali się do kaplicy Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy przy ul. Orlej, aby uczestniczyć we Mszy Świętej, modląc się i dziękując za Aniołów Stróżów.

Dzień Anioła Stróża – obchodzony rokrocznie już od XVII w. uświadamia każdemu, że mamy swojego duchowego opiekuna. I to nie tylko dzieci wierzą w opiekuńcze i chroniące przed złem anioły. Módlmy się codziennie do naszego Anioła Stróża, by prowadził, strzegł i ochraniał.

Karolina Szortyka

 

Skip to content