XVII Dni Kultury Chrześcijańskiej – odsłonięcie pomnika ks. Jana Długosza

XVII Dni Kultury Chrześcijańskiej – odsłonięcie pomnika ks. Jana Długosza

4 października Anno Domini 2018 – dzień to był przy ulicy Łęgskiej inny niż wszystkie, na pewno niezwykły. Dzień, na który mieszcząca się przy tej ulicy we Włocławku szkoła katolicka czekała długo, bo 90 lat. Zajrzyjmy w jej kroniki, gdyż tak zapewne uczyniłby uhonorowany pomnikiem człowiek.

Czytaj więcej